Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά Ποδοσφαιριστών (10/8/2017 11:20)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

     1) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

- ΓΙΑ ( 1 )  ΈΝΑ ΧΡΟΝΟ: 80,00 ΕΥΡΩ
- ΓΙΑ ( 2 ) ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ: 60,00 ΕΥΡΩ
- ΓΙΑ ( 3 ) ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ: 50,00 ΕΥΡΩ

    2)ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΔΙΑ      ΈΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, Η ΛΗΞΗ  ΙΣΧΥΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η 3Οη ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

3) ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ ¶ΡΘΡΟ 8

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΌΤΙ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

¶ΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ α, β, γ, δ, ε, στ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΜΕ ΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ¶ΔΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ¶ΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ¶ΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
 

β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Ή Ο ΈΧΩΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΑΣΚΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ¶ΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 

γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ , ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ( ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ή ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ) ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, ΉΤΟΙ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ.
 

ε) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΌΤΙ Ο ΥΠΗΚΟΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Ο.Υ ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ  ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
 

στ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ( ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ )
 

ζ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 

ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΈΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ   ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ¶ΝΩ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ: 30,00 ΕΥΡΩ ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟ: 16998/03-07-2007 ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ ¶ΡΘΡΟ 8

 

¶ΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ α, β, γ, δ, ε, στ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΜΕ ΤΙΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ¶ΔΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ¶ΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ¶ΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.
 

β) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Ή Ο ΈΧΩΝ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ή ΑΣΚΕΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ή ¶ΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
 

γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ , ΕΦΟΣΟΝ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
 

δ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ( ΕΦΟΣΟΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ή ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ) ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, ΉΤΟΙ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ.
 

ε) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΌΤΙ Ο ΥΠΗΚΟΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Ο.Υ ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ  ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ.
 

στ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ( ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ )
 

ζ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ή ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 

ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΕΝΩ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ( 12 ) ΕΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ( ΚΕΠ ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΟΥΤΕ ΑΝΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

( ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ )

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ  - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

¶ΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ¶ΔΕΙΑΣ  ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ¶ΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ.