Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ (20/10/2017 13:34)

ΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

 

  1. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου:  907/18-10-2017 καταγγελίας του σωματείου «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» , η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου καλεί σε απολογία τον ποδοσφαιριστή του σωματείου «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014» Nela Olsi (αριθμός δελτίου Ε.Π.Ο.: 1311609) δυνάμει της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 5 στ α,β του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου στις 24-10-2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30.

 

  1. Κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου:  925/19-10-2017 καταγγελίας του σωματείου «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014» , η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου καλεί σε απολογία τον προπονητή του σωματείου «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Κακούσιο Γεώργιο (αρ. ταυτ. Ε.Π.Ο./Ε.Π.Σ.: 630) δυνάμει της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 2 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου στις 24-10-2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00.

 

Χίος, 20-10-2017

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου