Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 06/11/2017 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (07/11/2017 09:17)

Στη Χίο σήμερα 06-11-2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014 – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

               (Α΄ κατηγορία: 04-11-2017) :

 

 BALLIU B. – Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014 (α.φ. 7 , α.δ. ΕΠΟ: 1388382) :
Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω υβριστικής συμπεριφοράς προς αξιωματούχο του αγώνα. - Υπότροπος από 08-10-2017. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1δ, παρ. 2δ και παρ. 4α,β).

Οκτώ (8) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 80 €

 

 

  1. Φ.Α. Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ – Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

             (Β΄ κατηγορία: 04-11-2017) :

 

- ΜΟΡΟΜΑΛΟΣ Κ. – Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ (α.φ. 10, α.δ. ΕΠΟ: 1269531):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω απώθησης αντιπάλου ποδοσφαιριστή. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1γ και παρ. 2δ).

Τρεις (3) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30 €

 

- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ (α.φ. 8, α.δ. ΕΠΟ: 1165245):

Αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ

             (Α΄ κατηγορία: 05-11-2017) :

 

- ΤΟΜΑΖΟΣ Δ. – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ (α.φ. 4, α.δ. ΕΠΟ: 1301049):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω παράβασης του άρθρου 8 παρ. 5 του Πειθαρχικού Κώδικα. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Α. – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ (α.φ. 9, α.δ. ΕΠΟ: 576111):

Αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. - Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (α.φ. 17 , α.δ. ΕΠΟ: 1369281):

Αποβολή με δύο κίτρινες κάρτες. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Κ.Ε.Α.Σ. ΦΑΡΚΑΙΝΑ

           (Α΄ κατηγορία: 05-11-2017) :

 

- ΜΑΝΤΑΣΑΣ Β. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (α.φ. 9 , α.δ. ΕΠΟ: 1336003):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο παίξιμο. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αi και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

ΧΙΟΣ 06-11-2017

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

                     Ο Πρόεδρος                                                                    Τα μέλη                                               

 

    ΠΑΧΟΣ                                                                      ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                     ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ