Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 06/12/2017 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (07/12/2017 11:47)

Στη Χίο σήμερα 06-12-2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 1)    Φ.Α. ΣΙΦΙ ΚΟΦΙΝΑ - Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017

              (Πρωτάθλημα Junior: 02-12-2017) :

 

  • Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017: Χρηματικό πρόστιμο δέκα ευρώ (10 €) λόγω αντικανονικής δήλωσης εκπροσώπου ομάδας (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 918/19-10-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος Junior Ε.Π.Σ. Χίου).

 

  • ΣΙΦΙ ΚΟΦΙΝΑ: Χρηματικό πρόστιμο δέκα ευρώ (10 €) λόγω αντικανονικής δήλωσης εκπροσώπου ομάδας (άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 918/19-10-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος Junior Ε.Π.Σ. Χίου).

 

2)    Φ.Α. Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ – Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ

               (Α΄ κατηγορία: 03-12-2017) :

 

  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ: Επίπληξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς αξιωματούχους του αγώνα (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1β και άρθρο 11).

 

3)    Φ.Α. Α.Ο. ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – Α.Σ. ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ

               (Β΄ κατηγορία: 03-12-2017) :

 

  • ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) λόγω προσωρινής διακοπής του αγώνα εξ αιτίας υβριστικής συμπεριφοράς φιλάθλου του σωματείου προς τους αξιωματούχους του αγώνα (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 15 παρ. 1 και παρ. 6α).

 

4)    Φ.Α. Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ – Α.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

                    (Β΄ κατηγορία)) :

 

  • Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου αφού έλαβε υπόψη της τα αναγραφόμενα στο φύλλο αγώνα, αποφασίζει τον εκ νέου ορισμό του αγώνα από την επιτροπή πρωταθλήματος και κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Χίου βάσει των διατάξεων και του άρθρου 21 παρ. 1α και 1ε του Κ.Α.Π. και εντός των προθεσμιών που αυτά ορίζουν.

 

5)  Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου 1092/04-12-2017 δήλωση παράιτησης του σωματείου «Π.Ο. Δάφνη Δαφνώνα» από τη συνέχεια του πρωταθλήματος νέων της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου αποφασίζει τα εξής βάσει του άρθρου 8 της υπ΄αριθμ. πρωτ: 956/25-10-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος νέων Ε.Π.Σ. Χίου:         

 

  • Κατάπτωση του χρηματικού ποσού της εγγύησης της ομάδας (€ 150,00) υπέρ της Ε.Π.Σ. Χίου.

 

  • Αφαίρεση από την ομάδα νέων «Π.Ο. Δάφνη Δαφνώνα» έξι (6) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος Νέων Ε.Π.Σ. Χίου της επόμενης αγωνιστικής περιόδου στην οποία θα δηλώσει συμμετοχή.

 

  • Επιβολή στο σωματείο «Π.Ο. Δάφνη Δαφνώνα» χρηματικού προστίμου τριακοσίων ευρώ (€ 300,00).

 

  • Κατακύρωση των εναπομεινάντων αγώνων της ομάδας νέων του σωματείου «Π.Ο. Δάφνη Δαφνώνα» στο πρωτάθλημα νέων Ε.Π.Σ. Χίου της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου υπέρ των εκάστοτε αντιπάλων ομάδων με τέρματα 3-0.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 06-12-2017

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                                          Ο Πρόεδρος                                                                                              Τα μέλη                                              

 

                 ΠΑΧΟΣ                                                                                     ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                          ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ