Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 24/01/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (25/1/2018 11:37)

Στη Χίο σήμερα 24-01-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

 1)    Φ.Α. Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014 – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

                   (Κύπελλο: 20-01-2018) :

 

  • ΛΥΚΟΣ Σ. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014: Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 30 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για υβριστική συμπεριφορά προς αξιωματούχο αγώνα. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ και παρ. 2δ και άρθρο 11).

 

 

2)    Φ.Α. Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                        (Κύπελλο: 21-01-2018) :

 

  • ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ: Χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για προσωρινή διακοπή αγώνα λόγω υβριστικής συμπεριφοράς φιλάθλων προς αξιωματούχο αγώνα. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 15 παρ. 1β και παρ. 6α).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 24-01-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

    Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη

 

                 ΠΑΧΟΣ                                                                                     ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                          ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ