Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (07/2/2018 13:58)

Θα θέλαμε να  ενημερώσουμε αναλυτικά για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν  τα Σωματεία αναφορικά με την αποζημίωση νοσηλίων  τραυματισθέντων ποδοσφαιριστών .

  1. Πρωτότυπες αποδείξεις  εξόδων
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εισπραχθεί τα χρήματα από ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.
  3. Εισιτήριο-εξιτήριο που πιστοποιεί τη νοσηλεία σε νοσοκομείο.
  4. Αναφορά στο Φύλλο Αγώνα του τραυματισμού του ποδοσφαιριστή από τον διαιτητή.