:


(13/2/2018 11:03)

 

Αριθμς πρακτικο: 25/2017-2018

 

Στην Χο σμερα, 09-02-2018 , ημρα της εβδομδας Παρασκευ, στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου, συνεδρασε η Πειθαρχικ Επιτροπ της νωσης, προκειμνου να λβει απφαση επ των υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 131/31-01-2018 και 132/31-01-2018 ενστσεων των σωματεων «Α.Π.Σ. Λαλαπας Λειβαδων» και «Α.Ο. τλας Νεοχωρου» αντστοιχα, οι οποες στρφονται εναντον του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» και καταγγλουν αντικανονικ συμμετοχ του ποδοσφαιριστ του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις», Κοτικα Ιωννη με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο. 1119517 στον ποδοσφαιρικ αγνα του σωματεου με το σωματεο «Α.Ο. Λων Αφροδισων» στις 28-01-2018 για την 11η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος της Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου στο Φαφαλειο στδιο Βροντδου Χου. Οι υπ κρση ενστσεις εκδικστηκαν στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς στις 05-02-2018 παρουσα εκπροσπων του καθο η νσταση σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» και του ενιστμενου σωματεου «Α.Π.Σ. Λαλαπας Λειβαδων», κατπιν σχετικς κλσης που κοινοποιθηκε στις 02-02-2018 στο καθο η νσταση σωματεο και σε αμφτερα τα ενιστμενα σωματεα. Η κοινοποηση της κλσης γινε εμπρθεσμα βσει του ρθρου 8 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο. και η κοινοποηση λαβε χρα μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, πως προβλπει το ρθρο 9 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο.

Το μλος της πειθαρχικς επιτροπς της Ε.Π.Σ. Χου Κλαδις Νικλαος, με την απ 05-02-2018 γγραφη δλωσ του προς τα λλα δο μλη της πειθαρχικς επιτροπς, δλωσε, δυνμει του ρθρου 12 παρ. 2 του Δικονομικο Κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων Ε.Π.Ο. τι συντρχει λγος εξαρεσης στο πρσωπ του, επειδ κατ το παρελθν εχε διατελσει πρεδρος στο Δ.Σ. του καθο η νσταση σωματεου «Α.Ο. τλας Νεοχωρου». Η δλωση γινε δεκτ απ τα λλα δο μλη της πειθαρχικς επιτροπς, που λαβαν την απφαση επ των υπ κρση ενστσεων.

 

Οι υπ κρση ενστσεις υποβλθηκαν παραδεκτ βσει του ρθρου 23 παρ. 1ε Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017 και εμπρθεσμα βσει του ρθρου 23 παρ. 6 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017, εν καταβλθηκε το παρβολο υπρ της Ε.Π.Σ. Χου, το οποο προβλεπεται απ το ρθρο 23, παρ. 4γ Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017 και απ το ρθρο 16 παρ. ε της υπ’ αριθμ. πρωτ. 492/31-07-2017 προκρυξης Ε.Π.Σ. Χου, ποσο εκατ (100,00 €) ευρ (προσκομστηκαν τα σχετικ τραπεζικ παραστατικ της Τρπεζας Πειραις). Περαιτρω, κρθηκε βσει του βαθμολογικο πνακα της Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, τι αμφτερα τα ενιστμενα σωματεα χουν ννομο συμφρον προς σκηση των σχετικν ενστσεων, πως απαιτε η διταξη του ρθρου 23 παρ. 6 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017. Συνεπς, οι ενστσεις γνονται ομφωνα τυπικ δεκτς και η πειθαρχικ επιτροπ προχρησε ακολοθως στη διερενηση της ουσας τους, συνεκδικζοντας αυτς λγω προδλου συνφειας, για λγους επιτχυνσης της πειθαρχικς διαδικασας και προς αποφυγ κδοσης αντιφατικν αποφσεων.

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, αφο εξτασε το περιεχμενο των ενστσεων των ενισταμνων σωματεων, το απ 05-02-2018 υπμνημ του καθο η νσταση σωματεου, τους ισχυρισμος που ανπτυξαν προφορικ ενπιν της οι εκπρσωποι του καθο η νσταση σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» και του ενιστμενου σωματεου «Α.Π.Σ. Λαλαπας Λειβαδων» κατ την εκφνηση και εκδκαση της υπθεσης στις 05-02-2018 και αφο λαβε υπψη τις διταξεις του Κ.Α.Π. και του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. αποφσισε επ της ουσας, ομφωνα τα εξς:

Με τις υπ κρση ενστσεις τους, τα ενιστμενα σωματεα, καταγγλουν τι ο ποδοσφαιριστς του καθο η νσταση σωματεου, Κοτικας Ιωννης, με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο. 1119517 αγωνστηκε αντικανονικ στον ποδοσφαιρικ αγνα του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις»  με το σωματεο «Α.Ο. Λων Αφροδισων» στις 28-01-2018 για την 11η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος της Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου στο Φαφαλειο στδιο Βροντδου Χου. Βσει των καταγγελομνων στις κρινμενες ενστσεις, ο ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» Κοτικας Ιωννης, δεν εχε εκτσει πλρως την ποιν των τριν (3) αγωνιστικν που του εχε επιβληθε απ την πειθαρχικ επιτροπ λγω βαιης συμπεριφορς εναντον αντιπλου ποδοσφαιριστ στον αγνα της 8ης αγωνιστικς ημρας του ιδου πρωταθλματος ανμεσα στο καθο η νσταση σωματεο και το σωματεο «Α.Ο. τλας Νεοχωρου» που διεξχθη στις 03-12-2017, καθς εξτισε μρος μνο της ποινς του (2 απ τις 3 αγωνιστικς) στους αγνες του καθο η νσταση σωματεου με το σωματεο «Α.Ε. Κυβλη-Λων» (9η αγωνιστικ/09-12-2017) και με το σωματεο «Α.Ο. Πργος Πυργου» (10η αγωνιστικ/13-01-2018). Περαιτρω, τα ενιστμενα σωματεα, τονζουν στις ενστσεις τους τι βσει του ρθρου 11, παρ. 12 του παραρτματος Β του Κανονισμο Ιδιτητας και μετεγγραφν ποδοσφαιριστν της Ε.Π.Ο. ο εν λγω ποδοσφαιριστς, δεν δικαιοται μετεγγραφς σε λλο σωματεο, σο κκρεμει εναντον του ποιν για βα στους αγωνιστικος χρους, συνεπς δεν επιτρπεται να χει εκτσει την ποιν του στα πλασια προγρμματος αγνων λλου σωματεου στο οποο ενδεχομνως να εχε λβει μετεγγραφ.

Το καθο η νσταση σωματεο, με το, απ 05-02-2018 υπμνημ του, τονζει τι ο ποδοσφαιριστς Κοτικας Ιωννης δεν αγωνστηκε αντικανονικ στον αγνα με το σωματεο «Α.Ο. Λων Αφροδισων» , καθς εχε εκτσει πλρως την ποιν των τριν αγωνιστικν που του εχε επιβληθε απ την πειθαρχικ επιτροπ τα πλασια της 9ης και της 10ης αγωνιστικς του πρωταθλματος Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου και ακολοθως, στα πλασια του προγρμματος αγνων του σωματεου «Ακαδημα Ποδοσφαρου Ελασσνας» της Ε.Π.Σ. Λρισας, στο οποο εχε πρει μετεγγραφ στις 19-01-2018, προτο λβει εκ νου μετεγγραφ στο καθο η νσταση σωματεο στις 26-01-2018. Τονζεται στο υπμνημα τι οι μετεγγραφς αυτς γιναν επιτρεπτ, καθς πως ισχυρζεται το καθο η νσταση σωματεο, η τιμωρα απ την πειθαρχικ επιτροπ για βαιη συμπεριφορ εναντον αντιπλου ποδοσφαιριστ δεν χει σχση με την βα στους αγωνιστικος χρους στην οποα αναφρεται ο Κανονισμς ιδιτητας και μετεγγραφν, η οποα τιμωρεται κατ την ποψη του σωματεου απ το ρθρο 20 του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. Περαιτρω, το καθο η νσταση σωματεο, προτενει την νσταση της καθ’ λην αναρμοδιτητας της πειθαρχικς επιτροπς, στηριζμενο στη διταξη του ρθρου 12 του παραρτματος Β του Κανονισμου ιδιτητας και μετεγγραφν ποδοσφαιριστν της Ε.Π.Ο., το οποο αναφρει τι αρμδιο δικαιοδοτικ ργανο για τις διαφορς που ανακπτουν απ τον κανονισμ αυτ, εναι σε πρτο βαθμ η επιτροπ ιδιτητας και μετεγγραφν της Ε.Π.Ο. και χι οι κατ τπους πειθαρχικς επιτροπς των ποδοσφαιρικν ενσεων.

Αναφορικ με την νσταση καθ’ λην αναρμοδιτητας της πειθαρχικς επιτροπς που πρτεινε το καθο η νσταση σωματεο, αυτ εναι απορριπτα, καθς η διταξη του ρθρου 12 του παραρτματος Β του Κανονισμο ιδιτητας και μετεγγραφν της Ε.Π.Ο. αναφρεται στην εκδκαση διαφορν και επιβολ ποινν που απορρουν απ τον εν λγω κανονισμ, εν οι κρινμενες σμερα ενστσεις, καταγγλουν αντικανονικ συμμετοχ ποδοσφαιριστ, η οποα κρνεται και τιμωρεται βσει των διατξεων του Κ.Α.Π. επ των οποων, αρμοδα δικαιοδοτικ ργανα σε πρτο βαθμ εναι οι πειθαρχικς επιτροπς των ποδοσφαιρικν ενσεων. Συνεπς, παρτι η διαπστωση της αντικανονικς συμμετοχς του ποδοσφαιριστ, προκπτει βσει πρδηλης παραβασης διατξεων του Κανονισμο ιδιτητας και μετεγγραφν, εν τοτοις η αντικανονικ συμμετοχ καθεαυτ, δεν αποτελε αρμοδιτητα της επιτροπς ιδιτητας-μετεγγραφν της Ε.Π.Ο. Η πειθαρχικ επιτροπ δεν καλεται δηλαδ να κρνει αν πρπει να τιμωρηθε το καθο η νσταση σωματεο για την μετεγγραφ, αλλ να κρνει αν ο ποδοσφαιριστς αγωνστηκε αντικανονικ στον αγνα της 11ης αγωνιστικς με αντπαλο το σωματεο «Α.Ο. Λων Αφροδισων». Περαιτρω, ακμη και αν γνει δεκτ τι η  αποδοχ της αντικανονικτητας της συμμετοχς του ποδοσφαιριστ Κοτικα Ιωννη εξαρτται απ ενδεχμενη απφαση της επιτροπς ιδτητας-μετεγγραφν ποδοσφαιριστν της Ε.Π.Ο., εν τοτοις ενδεχμενη προσφυγ των ενισταμνων σωματεων στην εν λγω επιτροπ αναφορικ με την επμαχη μετεγγραφ και ενδεχμενη αναμον κδοσης σχετικς απφασης απ την εν λγω επιτροπ, θα στεροσε απ τα ενιστμενα σωματεα το δικαωμα νστασης αντικανονικς συμμετοχς, καθς η προθεσμα υποβολς της σχετικς νστασης εναι τρεις (3) εργσιμες ημρες απ την τλεση του αγνα στον οποο λαβε χρα η καταγγελμενη αντικανονικ συμμετοχ (ρθρο 23, παρ. 6 Κ.Α.Π.) , εν οτε η απφαση της πειθαρχικς επιτροπς θα μποροσε να ανασταλε, καθς εναι υποχρεωμνη να εκδσει την απφαση της επ των ενστσεων εντς επτ (7) εργσιμων ημερν απ την υποβολ τους, βσει της διταξης του ρθρου 24 παρ. 2 Κ.Α.Π. Αντιθτως, το καθο η νσταση σωματεο σε περπτωση κατ την οποα γνουν δεκτς οι ενστσεις, χει δικαωμα προσφυγς στην επιτροπ εφσεων της Ε.Π.Ο.

Ο ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις», Κοτικας Ιωννης με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο. 1119517 εχε τιμωρηθε στις 06-12-2017 απ την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου με ποιν αποκλεισμο τριν (3) αγωνιστικν και χρηματικ πρστιμο τριντα ευρ (30,00 €) για βαιη συμπεριφορ εναντον αντιπλου ποδοσφαιριστ στον αγνα ανμεσα στα σωματεα «Α.Ο. τλας Νεοχωρου – Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» που διεξχθη στις 03-12-2017 στο γπεδο Θυμιανν Χου στα πλασια της 8ης αγωνιστικς ημρας του πρωταθλματος της Β κατηγορας της Ε.Π.Σ. Χου, βσει του ρθρου 10 παρ. 1γ και παρ. 2δ του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. (Αριθμς πρακτικο πειθαρχικς επιτροπς Ε.Π.Σ. Χου: 17/2017-18). Η ποιν επιβλθηκε βσει των αναγραφομνων στο φλλο αγνα λγω βαιης συμπεριφορς. Ο ποδοσφαιριστς δεν αγωνστηκε στους ποδοσφαιρικος αγνες της 9ης και της 10ης αγωνιστικς με αντιπλους τα σωματεα «Α.Ε. Κυβλη-Λων» και «Α.Ο. Πργος Πυργου» αντστοιχα, εκτοντας τις 2 απ τις 3 αγωνιστικς της ποινς του. Ωστσο, ακολοθως, ο ποδοσφαιριστς, χωρς να χει εκτσει πλρως την ποιν του για βαιη συμπεριφορ, πρε στις 19-01-2018 μετεγγραφ στο σωματεο «Ακαδημα ποδοσφαρου Ελασσνας» της Ε.Π.Σ. Λρισας χωρς να χει το σχετικ δικαωμα κατ την ημερομηνα εκενη και λαβε εκ νου μετεγγραφ στο καθο η νσταση σωματειο στις 26-01-2018, πως προκπτει απ το ιστορικ μεταβολν ποδοσφαιριστ της Ε.Π.Ο. Δεδομνου τι ο ποδοσφαιριστς δεν εχε δικαωμα μετεγγραφς σε λλο σωματεο ως του εκτιθε η ποιν του βσει του ρθρου 11 παρ. 12 παραρτ. Β κανονισμο ιδιτητας και μετεγγραφν της Ε.Π.Ο., δεν εναι επιτρεπτ να χει εκτιθε το υπλοιπο της ποινς στα πλασια του προγρμματος αγνων του σωματεου «Ακαδημα ποδοσφαρου Ελασσνας» στο οποο δεν εχε δικαωμα μετεγγραφς.

Ο ισχυρισμς του καθο η νσταση σωματεου στο απ 05-02-2018 υπμνημ του τι η ποιν για βα στους αγωνιστικος χρους  που προβπει ο κανονισμς ιδιτητας και μετεγγραφν, αφορ διταξη του ρθρου 20 του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. για την οποα δεν χει τιμωρηθε ο εν λγω ποδοσφαιριστς, εναι απορριπτος, δεδομνου τι το ρθρο 11 παρ. 12 παραρτ. Β κανονισμο ιδιτητας και μετεγγραφν της Ε.Π.Ο. δεν χει αναθεωρηθε απ το 2016, συνεπς δεν υπρχει εξειδκευση των διατξεων επ των οποων χει εφαρμογ και δεν προσδιορζεται η κταση της βας, παρ μνον απαιτεται αυτ να χει ασκηθε εντς αγωνιστικο χρου, πως χει συμβε στη συγκεκριμνη περπτωση, εν η βα δεν τιμωρεται περιοριστικ απ το ρθρο 20 του πειθαρχικο κδικα, αλλ και απ ρθρο 10 παρ. 1γ του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. το οποο μλιστα αφορ βαιη συμπεριφορ εναντον αντιπλου ποδοσφαιριστ εντς αγωνιστικο χρου. Συνεπς, η συμμετοχ του ποδοσφαιριστ Κοτικα Ιωννη με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο. 1119517 στον αγνα της 28-01-2018 στο Φαφαλειο στδιο Βροντδου Χου με το σωματεο «Α.Ο. Λων Αφροδισων» για την 11η αγωνιστικ του πρωταθματος Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου (η οποα αποδεικνεται απλο το σχετικ φλλο αγνα) κρνεται αντικανονικ. ρα, οι κρινμενες ενστσεις πρπει να γνουν και κατ’ ουσαν δεκτς.

Τονζεται τι βσει του ρθρου 8 παρ. 3 του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο., τυχν αντικανονικ συμμετοχ ποδοσφαιριστ δεν συνεπγεται κτιση της ποινς, συνεπς εκκρεμε μα (1) αγωνιστικ προκειμνου να εκτιθε η ποιν του ποδοσφαιριστ.

Γνεται μνεα τι το καθο η νσταση σωματεο χει δικαωμα να προσφγει κατ της απφασης στην επιτροπ εφσεων της Ε.Π.Ο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

1. Δχεται τυπικ και ουσιαστικ τις υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 131/31-01-2018 και 132/31-01-2018 ενστσεις των σωματεων «Α.Π.Σ. Λαλαπας Λειβαδων» και «Α.Ο. τλας Νεοχωρου» αντστοιχα.

 

2. Κατακυρνει τον ποδοσφαιρικ αγνα μεταξ των σωματεων «Α.Ο. Λων Αφροδισων – Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» για την 11η αγωνιστικ του πρωταθλματος Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου υπρ του σωματεου «Α.Ο. Λων Αφροδισων» με τρματα 3-0. (ρθρο 23 παρ. 9 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017).

 

3. Αφαιρε τρεις (3) βαθμος απ τη βαθμολογικ συγκομιδ του σωματεου «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις» στο πρωτθλημα Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου της τρχουσας αγωνιστικς περιδου. (ρθρο 23 παρ. 9 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017).

 

4. Επιβλλει χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50,00 €) στο σωματεο «Α.Σ. μηρος Καλλιμασις». (ρθρο 23 παρ. 9 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017).

 

5. Αποφασζει την επιστροφ στα ενιστμενα σωματεα του παραβλου που αμφτερα κατθεσαν για το παραδεκτ της εκδκασης των ενστσεων. (Αρθρο 16 παρ. ε της υπ’ αριθμ. πρωτ. 492/31-07-2017 προκρυξης της Ε.Π.Σ. Χου).

 

 

ΧΙΟΣ 09-02-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

 

 

             Ο Πρεδρος                                                                                           Το μλος

 

              ΠΑΧΟΣ                                                                                             ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ   

                                  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ