Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 03/04/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (03/4/2018 13:09)

Στη Χίο σήμερα 03-04-2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

 1)    Φ.Α. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΕΝΩΣΗ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ

                          (Πρωτάθλημα Νέων: 29-03-2018) :

 

  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ:  Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις του διαιτητή - Υπότροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11).

 

 

2)    Φ.Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ – ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ

                        (Πρωτάθλημα Παίδων: 01-04-2018) :

 

  • ΚΩΣΤΑΛΑΣ Ν. – ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΥ: Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 15 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών - Υπότροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11).

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 03-04-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ:

                    ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                  ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                                                                            ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ