Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 04/10/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (04/10/2018 14:08)

Αριθμός απόφασης: 04/2018-2019

 

Στη Χίο σήμερα 04-10-2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ο. ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ – Κ.Ε.Α.Σ. ΦΑΡΚΑΙΝΑ

                               (Α΄ κατηγορία: 30-09-2018) :

 

- ΠΕΤΡΗΣ Π. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Κ.Ε.Α.Σ. ΦΑΡΚΑΙΝΑ

Επίπληξη για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1β και 11).

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Απορρίπτεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου: 942/24-09-2018 ένσταση του σωματείου «Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ», καθώς τυχόν παραβίαση του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 672/25-07-2018 προκήρυξης Κ16 περιόδου 2018-2019 της Ε.Π.Σ. Χίου δεν προβλέπεται ότι συνιστά λόγο ένστασης αντικανονικής συμμετοχής, όπως για παράδειγμα προβλέπεται στο άρθρο 1 της ίδιας προκήρυξης για ενδεχόμενες παραβιάσεις των διατάξεών του. Περαιτέρω, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1ε του άρθρου 23 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. που απαιτεί υποχρεωτική κατονομασία του ποδοσφαιριστή στην ένσταση.

 

Αποφασίζεται η κατάπτωση του παραβόλου της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου: 942/24-09-2018 ένστασης του σωματείου «Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ», υπέρ του ταμείου της Ε.Π.Σ. Χίου (¶ρθρο 9 παρ. ε της υπ’ αριθμ. πρωτ. 672/25-07-2018 προκήρυξης Κ16 περιόδου 2018-2019 της Ε.Π.Σ. Χίου).

 

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

 

ΧΙΟΣ 04-10-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ