Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 24/10/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (25/10/2018 11:37)

Αριθμός απόφασης: 10/2018-2019

 

Στη Χίο σήμερα 24-10-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Α.Π.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

                              (Α΄ κατηγορία: 20-10-2018) :

 

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ι. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ

Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας και χρηματικό πρόστιμο 10 € για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1γ και 8 παρ. 3).

 

 

 

  1. Φ.Α. Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

                              (Α΄ κατηγορία: 21-10-2018) :

 

- ΚΑΜΠΟΥΡΑΣ Α. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ

Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας και χρηματικό πρόστιμο 10 €  για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1γ και 8 παρ. 3).

 

 

 

  1. Φ.Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ – Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

                                  (Κ12: 21-10-2018) :

 

- ΔΑΦΝΙΤΗΣ Δ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ

Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για τον επόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας και χρηματικό πρόστιμο 10 € για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1γ και 8 παρ. 3).

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αναφορικά με τη μη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στις ομάδες «Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου – Α.Ο. Θύελλα/Ατρόμητος» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 17-10-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στο Φαφαλίειο στάδιο Βροντάδου Χίου για την 4η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Κ16 Ε.Π.Σ. Χίου και κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου: 1047/17-10-2018 εγγράφου του σωματείου: «Α.Ο. Θύελλα», η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου αποφάσισε δυνάμει του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 672/25-07-2018 προκήρυξης Κ16 της Ε.Π.Σ. Χίου τα ακόλουθα:

1. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις ομάδες «Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου – Α.Ο. Θύελλα/Ατρόμητος» για την 4η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Κ16 Ε.Π.Σ. Χίου, κατακυρώνεται  υπέρ του σωματείου «Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου» με τέρματα 3-0.

2. Αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας «Α.Ο. Θύελλα/Ατρόμητος» στον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος Κ16 της Ε.Π.Σ. Χίου.

3. Αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας «Α.Ο. Θύελλα/Ατρόμητος» στον βαθμολογικό πίνακα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος Κ16 της Ε.Π.Σ. Χίου.

4. Στην ομάδα «Α.Ο. Θύελλα/Ατρόμητος» επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €).

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 24-10-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ