Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 21/11/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (22/11/2018 14:16)

Αριθμός απόφασης: 16/2018-2019

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματειων Χίου αποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 21-11-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

  1. Φ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

                                 (Β΄ κατηγορία: 17-11-2018) :

 

- ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ Ι. – Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ (α.φ. 15 , α.δ. ΕΠΟ: 1281980) :

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω υβριστικής συμπεριφοράς εναντίον αξιωματούχου ομάδας. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρα 10 παρ. 1β και 10 παρ. 2δ).

Δύο (2) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 20 €

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ – Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

                             (Β΄ κατηγορία: 17-11-2018) :

 

- ΜΕΛΕΚΟΣ Π. – Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ (α.φ. 2 , α.δ. ΕΠΟ: 1438853):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω βίαιης συμπεριφοράς εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1γ και παρ. 2δ).

 Τρεις (3) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30 €

 

 

  1. Φ.Α. ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ

                              (Β΄ κατηγορία: 17-11-2018) :

 

- ΝΟΤΑΡΑΣ Γ. – Α.Ο. ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ (α.φ. 11 , α.δ. ΕΠΟ: 1403379):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω υβριστικής συμπεριφοράς εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή συνοδευόμενη από απώθηση αντιπάλου ποδοσφαιριστή (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αi, 10 παρ. 1β, 10 παρ. 2δ και 10 παρ. 3).

 Τρεις (3) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30 €

 

- ΦΟΥΣΚΑΣ – Α.Ο. ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ (α.φ. 3 , α.δ. ΕΠΟ: 1446946):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω βίαιης συμπεριφοράς εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1γ και 10 παρ. 2δ).

 Τρεις (3) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30 €

 

 

  1. Φ.Α. ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

                             (Α΄ κατηγορία: 18-11-2018) :

 

- ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κ. – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ (α.φ. 8 , α.δ. ΕΠΟ: 1318604):

Αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

 Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ

                             (Β΄ κατηγορία: 18-11-2018) :

 

- ΡΕΣ Β. – Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ (α.φ. 10 , α.δ. ΕΠΟ: 1152719):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς εναντίον αξιωματούχου του αγώνα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αi και παρ. 2δ).

 Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

(Μειοψήφησε το μέλος της πειθαρχικής επιτροπής, κ.  Μπλάτζιος Ελευθέριος που είχε την άποψη ότι στον ποδοσφαιριστή πρέπει να επιβληθεί ποινή τεσσάρων (4) αγωνιστικών και χρηματικό πρόστιμο 40 ευρώ δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 1δi Π.Κ. Ε.Π.Ο.)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 21-11-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ