Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 05/12/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (06/12/2018 10:09)

Αριθμός απόφασης: 19/2018-2019

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματειων Χίου αποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 05-12-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

                               (Α΄ κατηγορία: 02-12-2018) :

 

- ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ Δ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΡΩΓΙΟΥ:

Απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο για 60 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 100 € για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω διαμαρτυριών, συνοδευόμενη από υβριστική συμπεριφορά εναντίον αξιωματούχων του αγώνα-Υπότροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρα 5 παρ. 1γ, 2δ και 11 παρ. 2).

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αναφορικά με τη μη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στις ομάδες «Α.Ε. Κυβέλη-Λέων – Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 02-12-2018, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, στο Φαφαλίειο στάδιο Βροντάδου Χίου για την 3η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Κ12 Ε.Π.Σ. Χίου, η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου κρίνει ότι ο εν λόγω ποδοσφαιρικός αγώνας δεν τελέστηκε με υπαιτιότητα της ομάδας «Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» και αποφάσισε δυνάμει του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1133/08-11-2018 προκήρυξης Κ12 της Ε.Π.Σ. Χίου και των άρθρων 17 και 21, παρ. 2α του Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. να επιβάλλει στην ομάδα «Α.Ο. Αναγέννηση Θολποταμίου» τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

1. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στις ομάδες «Α.Ε. Κυβέλη-Λέων – Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» για την 3η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Κ12 Ε.Π.Σ. Χίου, κατακυρώνεται  υπέρ του σωματείου «Α.Ε. Κυβέλη-Λέων» με τέρματα 3-0.

2. Αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας «Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» στον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος Κ12 της Ε.Π.Σ. Χίου.

3. Αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας «Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» στον βαθμολογικό πίνακα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου του πρωταθλήματος Κ12 της Ε.Π.Σ. Χίου.

4. Στην ομάδα «Α.Ο. Αναγέννηση Θολοποταμίου» επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 05-12-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ