:


13/12/2018 – (13/12/2018 14:06)

Αριθμς απφασης: 21/2018-2019

 

Η πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματειων Χου αποτελομενη απ τους Πχο Εμμανουλ, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο, συνεδρασε στις 13-12-2018, ημρα της εβδομδας Πμπτη, στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου.

χοντας υπψη τις διατξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. και αφο εξτασε τα φλλα αγνα και τις εκθσεις των παρατηρητν, αποφασζει για τις ακλουθες πειθαρχικς κυρσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ

                                 (Α κατηγορα: 09-12-2018) :

 

- ΤΣΟΥΧΛΗΣ Κ. – ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ:

Απαγρευση εισδου στον αγωνιστικ χρο για τον επμενο ποδοσφαιρικ αγνα της ομδας και χρηματικ πρστιμο 10 € για απομκρυνση απ τον αγωνιστικ χρο λγω ανρμοστης συμπεριφορς. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 5 παρ. 1γ,2δ και 8 παρ. 3).

 

- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ:

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για τριντα (30) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50 €) για απομκρυνση απ τν αγωνιστικ χρο λγω ανρμοστης συμπεριφορς – Υπτροπος απ 14-10-2018. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και ρθρο 11 παρ. 2).

 

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

                                (Α κατηγορα: 09-12-2018) :

 

- ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ:

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για  ενενντα (90) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο εκατν πενντα ευρ (150 €) για απομκρυνση απ τον αγωνιστικ χρο λγω εξβρισης εναντον του Β βοηθο διαιτητ - Εξβριση κατ’ εξακολοθηση αξιωματοχων του αγνα μετ την αποβολ – Υπτροπος απ 03-11-2018. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και ρθρο 11 παρ. 2).

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ  Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ:

Χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50 €) λγω επεισοδων μικρς κτασης μετ τη λξη του αγνα απ φιλθλους του σωματεου στον εν γνει χρο του γηπδου. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 15 παρ. 4α και 15 παρ. 6α και ρθρο 1 Κ.Α.Π. ΕΠΟ).

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ  Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ:

Χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50 €) λγω επεισοδων μικρς κτασης μετ τη λξη του αγνα απ φιλθλους του σωματεου στον εν γνει χρο του γηπδου. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 15 παρ. 4α και 15 παρ. 6α και ρθρο 1 Κ.Α.Π. ΕΠΟ).

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

1) Λαμβανομνου υπψη του υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου: 1243/10-12-2018 εγγρφου του σωματεου «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου» με το οποο ανακοιννεται η αποχρηση της ομδας Κ12 του σωματεου απ το πρωτθλημα Κ12 της Ε.Π.Σ. Χου, η πειθαρχικ επιτροπ επιβλλει στο σωματεο «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου» τις ακλουθες πειθαρχικς κυρσεις δυνμει του ρθρου 8 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1133/08-11-2018 προκρυξης Κ12 περιδου 2018-2019 της Ε.Π.Σ. Χου:

  • Αφαιρονται ξι (6) βαθμο απ την ομδα Κ12 του σωματεου «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου» απ τον βαθμολογικ πνακα της επμενης αγωνιστικς περιδου της αντστοιχης κατηγορας της Ε.Π.Σ. Χου.
  • Επιβλλεται χρηματικ πρστιμο τριακοσων ευρ (300 €) στο σωματεο «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου».
  • Καταππτει υπρ του ταμεου της Ε.Π.Σ. Χου η εγγηση συμμετοχς ποσο εκατν πενντα ευρ (150 €) που κατβαλε σωματεο «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου».
  • Γνεται μνεα τι οι τα αποτελσματα των αγνων που δωσε ως σμερα η ομδα Κ12 του σωματεου «Α.Ο. Αναγννηση Θολοποταμου» θεωρονται ισχυρ και τι οι υπλοιποι αγνες της ομδας για τη φετιν αγωνιστικ περοδο του πρωταθλματος Κ12 της Ε.Π.Σ. Χου θα κατακυρωθον υπρ των αντιπλων ομδων με τρματα 3-0 και υπολογζονται για την κτιση των ποινν μνο των αντιπλων ομδων.

 

 

2) Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου επιβλλει την πειθαρχικ κρωση της εξαρεσης απ τον ορισμ ως παρατηρητ για το χρονικ διστημα δκα πντε (15) ημερολογιακν ημερν, στον κ. Ευστρατου Ευστρτιο, παρατηρητ του ποδοσφαιρικο αγνα ανμεσα στα σωματεα «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν - Α.Ο. Θελλα Χαλκειο» που διεξχθη στις 09/12/2018 στο γπεδο Θυμιανν Χου για την 9η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, λγω πλημμελος σκησης καθηκντων, αφο λαβε υπψη της την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου: 1259/12-12-2018 γγραφη απολογα του προς την πειθαρχικ επιτροπ, κατπιν της απ 10-12-2018 κλσης του. (ρθρα 6 παρ. β,ε και 11 παρ. β Κανονισμο παρατηρητν αγνων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων).

 

 

 

Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφσεις της πειθαρχικς επιτροπς εναι μεσα εκτελεστς. Η σκηση φεσης δεν αναστλλει την εκτλεση της απφασης. Η καταβολ των χρηματικν ποινν του πειθαρχικο κδικα ταν συμπληρσουν ξεπερσουν το ποσ των 150 ευρ πρπει να γνει εντς 30 ημερν απ την κοινοποηση της τελευταας απφασης στη διοργαντρια. Εν δεν χουν καταβληθε τα πρστιμα εντς της προθεσμας αυτς, ττε η διοργαντρια η επιτροπ πρωταθλματος που αυτ χει ορσει, δεν θα ορζει τον επμενο αγνα (και κθε επμενο αγνα μχρι την πληρωμ της οφειλς) του οφελοντος σωματεου, ο οποος θα κατακυρνεται  υπρ του αντιπλου σωματεου με τρματα 0-3. ταν η οφειλ υπερβε το ριο των 150 ευρ δεν επιτρπεται μερικ καταβολ του ποσο μνο κατ το υπερβλλον, αλλ μνο εφπαξ καταβολ του συνλου της οφειλς. Διευκρινζεται τι στην περπτωση αυτ εμππτουν κθε εδους χρηματικς ποινς που αφορον στα σωματεα και χι μνο οι επιβαλλμενες με κρτες σε ποδοσφαιριστς.

 

 

ΧΙΟΣ 13-12-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ