:


(13/12/2018 14:08)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ

Αριθμς απφασης: 23/2018-2019

 

H πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματεων Χου συγκροτθηκε απ τους Πχο Εμμανουλ ως πρεδρο, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο ως μλη, συνεδρασε στο ακροατρι της στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 12-12-2018 και ρα 18:00 για να δικσει την πειθαρχικ δωξη εις βρος του Αποστολ Λμπρου του Ιωννη, μλους του Δ.Σ. του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου «Α.Ο. Θελλα Χαλκειο», ο οποος παραστθηκε αυτοπρσωπα.

Η υπθεση εισγεται κατπιν της απ 10-12-2018 κλσης του σε απολογα απ την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, στα πλασια της αυτεπγγελτης αρμοδιτητς της δυνμει του ρθρου 20Α παρ. 5β του Πειθαρχικο Κδικα Ε.Π.Ο. 2018 επ παραβσει του ρθρου 20Α του Πειθαρχικο Κδικα Ε.Π.Ο. (Δυσμενες κρσεις και δυσφμιση ποδοσφαιρικν αρχν και οργνων).

Η κοινοποηση της κλσης καθο γινε στις 10-12-2018, δηλαδ ταν εμπρθεσμη βσει του ρθρου 8 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο. και λαβε χρα μσω μηνματος ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, πως προβλπει το ρθρο 9 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο.

Κατ τη συζτηση, ο καθο παραστθηκε πως σημεινεται παραπνω ανπτυξε προφορικ τους ισχυρισμος του και ζτησε να γνουν δεκτ σα αναφρονται στα πρακτικ.

Αφο μελτησε την υπθεση σκφθηκε σμφωνα με το νμο

 

Στη διταξη του ρθρου 20Α του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«1. Ως δυσφμιση ποδοσφαιρικν αρχν και οργνων θεωρονται οι με οποιονδποτε τρπο δημσιες δυσμενες δηλσεις κρσεις σε βρος της Ε.Π.Ο. και των οργνων της, των Ενσεων - μελν της και των οργνων τους, των διοργανωτριν των αγνων, των θεσμοθετημνων δικαιοδοτικν και δικαστικν οργνων του ποδοσφαρου, πως και των φυσικν προσπων, αξιωματοχων των ανωτρω αρχν και οργνων, επσης των οργνων διαιτησας και γενικς των διαιτητν, καθς και οποιασδποτε ομδας και των αξιωματοχων αυτς, απ τις Π.Α.Ε. και τα σωματεα και απ τα πρσωπα, φυσικ νομικ, που με οποιονδποτε τρπο συνδονται με αυτς/α τις/τα εκπροσωπον.Δυσμενς κρση θεωρεται, μεταξ των λλων, οποιαδποτε δημσια δλωση κρση, που περιχει μομφς κατ προσπων, (διαιτητν μελν ποδοσφαιρικν δικαστικν λοιπν οργνων, κ.ο.κ.) για σκοπιμτητα δλο μεροληψα στην λψη αποφσεων, κ.ο.κ. που κατ’ αντικειμενικ κρση δναται να βλψει την τιμ και την υπληψη κποιου.

2. Δημσιες θεωρονται οι δηλσεις που χουν σαν αποτλεσμα την διδοση της δλωσης της κρσης με οποιοδποτε μσο ενημρωσης επικοινωνας.
3. Επιβαρυντικ μορφ δυσφμισης δυσμενν κρσεων αποτελε η δυσφμιση της Εκτελεστικς Επιτροπς της Ε.Π.Ο., της Κ.Ε.Δ. των διαιτητν (βοηθν διαιτητ, τταρτου διαιτητ και παρατηρητ διαιτησας) αγνα με δημσιες δυσμενες δηλσεις κρσεις απ πρσωπα που εμππτουν στον παρντα κδικα. Ειδικτερα οποιαδποτε δημσια δυσμεν δλωση κρση, απ πρσωπα που εμππτουν στον παρντα κδικα, αφορ την διαιτησα περιχει μομφς για σκοπιμτητα δλο μεροληψα στην λψη των αποφσεων του διαιτητ ( των βοηθν διαιτητ, κ.ο.κ.) σε ναν ορισμνο αγνα περιχει μομφς για σκοπιμτητα δλο στον ορισμ του σε ναν συγκεκριμνο αγνα στους ορισμος των πινκων των διαιτητν και των παρατηρητν διαιτησας, συνιστ δυσμεν δλωση κρση. Στους παραβτες επιβλλονται οι ακλουθες ποινς:

α) Χρηματικ ποιν απ εκοσι (20.000) Ευρ ως σαρντα χιλιδων (40.000) ευρ, αν οι παραβτες -φυσικ νομικ πρσωπο- σχετζονται με το επαγγελματικ ποδσφαιρ και στις επιβαρυντικς περιπτσεις ως 50.000,00 Ευρ και απ πεντακσια (500) ευρ ως δο χιλιδες (2.000) Ευρ αν παραβτες σχετζονται με το ερασιτεχνικ ποδσφαιρο…»

«4. Σε περπτωση που ο υπατιος της δλωσης της κρσης ανακαλσει τη δυσμεν δλωση κρση με δλωση του στις εφημερδες, στα μσα μαζικς ενημρωσης και επικοινωνας, πριν απ την σκηση οποιασδποτε δωξης απ το αρμδιο ργανο μπορον να του επιβληθον οι ποινς που προβλπονται παραπνω μειωμνες ως το μισ.

5. α) Οι υποθσεις δυσμενν κρσεων που αφορον τα επαγγελματικ πρωταθλματα και προρχονται απ τις ομδες και τους αξιωματοχους των ομδων που συμμετχουν σ’ αυτ, δικζονται σε πρτο βαθμ απ την Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Ο. Η Πειθαρχικ Επιτροπ θα επιλαμβνεται ετε αυτεπαγγλτως ετε κατπιν παραπομπς (σκηση δωξης) απ τον υπεθυνο σκησης πειθαρχικς δωξης. Στον τελευταο η σχετικ αναφορ με τα στοιχεα των δυσμενν κρσεων θα κατατθεται ετε απευθεας απ τον θιγμενο, ετε απ την αρμδια υπηρεσα που θα ορσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. ετε απ την δια την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Η δωξη θα ασκεται εντς πντε (5) ημερν απ την κατθεση της αναφορς.

β) Οι υποθσεις δυσμενν κρσεων που αφορον στα τοπικ ερασιτεχνικ πρωταθλματα και ομδες και τους αξιωματοχους των ομδων που συμμετχουν σ’ αυτ πως και τους αξιωματοχους των Ενσεων – μελν της ΕΠΟ εκδικζονται σε πρτο βαθμ απ τις Πειθαρχικς Επιτροπς των Ενσεων, που θα επιλαμβνονται ετε αυτεπαγγλτως ετε κατπιν παραπομπς απ το Δ.Σ. της οικεας Ε.Π.Σ., και σε δετερο βαθμ απ την Επιτροπ Εφσεων της Ε.Π.Ο. Στην περπτωση που στρφονται κατ της Ε.Π.Ο δικζονται απ την Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Ο.».

 

Στην υπ κρση υπθεση, ο κ. Αποστολς Λμπρος, μλος του Δ.Σ. του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου: «Α.Ο. Θελλα Χαλκειο» και δηλωμνος εκπρσωπος του σωματεου στον ποδοσφαιρικ αγνα ανμεσα στα σωματεα: «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν – Α.Ο. Θελλα Χαλκειο» που διεξχθη στις 09-12-2018 στο γπεδο Θυμιανν Χου  για την 9η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, παραχρησε δηλσεις στην τοπικ διαδικτυακ εφημερδα της Χου: «Chios Press» οι οποες δημοσιεθηκαν στις 09-12-2018 ημρα της εβδομδας Κυριακ και ρα 18:53 στον ακλουθο σνδεσμο (link) της ιστοσελδας: http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/65989-l-apostolis-as-proseksei-o-nikolaidis , στις οποες δηλσεις, ανφερε τα εξς:

«Η ομδα μου σμερα χασε απ να λθος του εππτη Πετρδη, που δε σφριξε επιθετικ φουλ του Ζαμπετκη πνω στον Πιπερδη. σο για την αποβολ μου ο Εππτης Στουπκης βρισκταν σε εντεταλμνη υπηρεσα, χοντας συγκεκριμνες εντολς απ κντρα που εγ γνωρζω. Ο κ. Νικολαδης ας προσξει και να απομακρνει μεσα τα φδια που χει στον κρφο του σο πιο γργορα γνεται για το καλ της ΕΠΣ».

Με βση το ρθρο 20Α Π.Κ. Ε.Π.Ο. παρ. 1 , οι συγκεκριμνες δηλσεις δυσφημον τις ποδοσφαιρικς αρχς και τα ποδοσφαιρικ ργανα, δεδομνου τι  εναι δημσιες (καθς λαβαν χρα μσω διαδικτυακς ιστοσελδας και η παρ. 2 του ρθρου 20Α Π.Κ. Ε.Π.Ο. προβλπει τη διδοση της δλωσης/κρσης απ οποιοδποτε μσο ενημρωσης επικοινωνας) και εναι δυσμενες, καθς περιχουν μομφς κατ για σκοπιμτητα/δλο/μεροληψα που κατ’ αντικειμενικ κρση δνανται να βλψουν την τιμ και την υπληψη κνοντας λγο για εντεταλμνη υπηρεσα κατπιν εντολν. Περαιτρω, δεδομνου τι οι εν λγω δηλσεις/κρσεις στρφονται κατ βοηθο διαιτητ και περιχουν μομφς για σκοπιμτητα/δλο/μεροληψα στη λψη αποφσεων σε ναν συγκεκριμνο αγνα, συνιστον επιβαρυντικ μορφ δυσφμισης σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 20Α Π.Κ. Ε.Π.Ο.

Κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς, ο καθο επιβεβαωσε το την ακρβεια του περιεχομνου των δηλσεων του πως ακριβς δημοσιεθηκαν στην ιστοσελδα, επμεινε σε αυτς, δεν δειξε μεταμλεια, οτε επικαλστηκε εκενος, οτε γινε με οποιονδποτε τρπο γνωστ οποιαδποτε ανκληση των επδικν δηλσεων και κρσεν του πως προβλπεται απ την παρ. 4 του ρθρου 20Α του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο.

Περαιτρω, ο καθο δεν προσκμισε αποδεικτικ στοιχεα αναφορικ με την βασιμτητα των καταγγελιν του. Αντιθτως, κατ την εξταση του απ την πειθαρχικ επιτροπ, κατθεσε αναφορικ με την αποβολ του απ τον αγωνιστικ χρο κατ τη διρκεια του ποδοσφαιρικο αγνα: «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν – Α.Ο. Θελλα Χαλκειο», τι πργματι χρησιμοποησε εις βρος των αξιωματοχων του αγνα τους υβριστικος χαρακτηρισμος που χουν καταγραφε στο φλλο αγνα αποδεχμενος τι οι χαρακτηρισμο αυτο επισρουν αποβολ βσει των κανονισμν, κτι που ρχεται σε πλρη αντφαση με την επδικη δλωσ του στην ιστοσελδα τι η αποβολ του αποτλεσε προν εντεταλμνης υπηρεσας απ διφορα κντρα.

Κατ συνπεια, ο καθο πρπει να αντιμετωπιστε πειθαρχικ και να του επιβληθε η ελχιστη προβλεπμενη χρηματικ ποιν για την συγκεκριμνη παρβαση, ψους πεντακοσων ευρ (500,00 €) , πως προβλπεται απ το ρθρο 20Α, παρ. 5 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- Κηρσσει πειθαρχικς ελεγκτο τον καθο Αποστολ Λμπρο του Ιωννη, μλος του Δ.Σ. του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου «Α.Ο. Θελλα Χαλκειο» για την πειθαρχικ παρβαση που περιγρφεται στο σκεπτικ.

 

-  Επιβλλει σε αυτν χρηματικ ποιν ψους πεντακοσων ευρ (500,00 €).

 

- Κρθηκε αποφασστηκε και δημοσιεθηκε σε συνεδραση της πειθαρχικς επιτροπς στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 13-12-2018.

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ