:


19/12/2018 – (20/12/2018 14:12)

Αριθμς απφασης: 24/2018-2019

 

Η πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματειων Χου αποτελομενη απ τους Πχο Εμμανουλ, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο, συνεδρασε στις 19-12-2018, ημρα της εβδομδας Τετρτη, στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου.

χοντας υπψη τις διατξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. και αφο εξτασε τα φλλα αγνα και τις εκθσεις των παρατηρητν, αποφασζει για τις ακλουθες πειθαρχικς κυρσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ – ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ

                                 (Κ16: 13-12-2018) :

 

- ΡΥΘΙΑΝΟΣ Α. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ:

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για τριντα (30) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50 €) για απομκρυνση απ τον αγωνιστικ χρο λγω εισδου στον αγωνιστικ χρο συνοδευμενη απ ντονες διαμαρτυρες-Υβριστικ συμπεριφορ εναντον αξιωματοχου αγνα μετ τη λξη του αγνα. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και ρθρο 11 παρ. 2).

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

                              (Α κατηγορα: 15-12-2018) :

 

- ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ Γ. – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για  εκατν εκοσι (120) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο διακσια πενντα ευρ (250 €) λγω εισδου στον αγωνιστικ χρο συνοδευμενη απ ντονες διαμαρτυρες - υβριστικ συμπεριφορ εναντον αξιωματοχου αγνα – παραβ.10παρ.1δii - εσοδος στα αποδυτρια των διαιτητν - Υπτροπος απ 23-09-2018 και 13-10-2018. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και ρθρο 11 παρ. 2).

 

 

  1. Φ.Α. Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

                         (Β κατηγορα: 15-12-2018) :

 

- ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ Θ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για  τριντα (30) ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο πενντα ευρ (50 €) για υβριστικ συμπεριφορ εναντον αντιπλου ποδοσφαιριστ. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και ρθρο 11 παρ. 2).

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

  1. Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου επιβλλει την πειθαρχικ κρωση της εξαρεσης απ τον ορισμ ως παρατηρητ για το χρονικ διστημα δκα πντε (15) ημερολογιακν ημερν, στον κ. Κουτσουλι Γ. , ορισθντα παρατηρητ του ποδοσφαιρικο αγνα ανμεσα στα σωματεα «Α.Ο. Θελλα Χαλκειο-ΚΕ.Α.Σ. Φρκαινα» που διεξχθη στις 15/12/2018 στο γπεδο Θυμιανν Χου για την 10η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, κατπιν της απ 17-12-2018 κλσης του προς γγραφη απολογα. (ρθρα 6 παρ. β,ε και 11 παρ. β Κανονισμο παρατηρητν αγνων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων.).

 

  1. Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου επιβλλει την πειθαρχικ κρωση της εξαρεσης απ τον ορισμ ως παρατηρητ για το χρονικ διστημα δκα πντε (15) ημερολογιακν ημερν, στον κ. Αποστολ Μιχαλ του Ιωννη, ορισθντα παρατηρητ του ποδοσφαιρικο αγνα ανμεσα στα σωματεα «Α.Ε. Κυβλη-Λων – Α.Ε. Καλαμωτς» που διεξχθη στις 16/12/2018 στο Φαφαλειο στδιο Βροντδου Χου για την 8η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος Β κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, κατπιν της απ 17-12-2018 κλσης του προς γγραφη απολογα. (ρθρο  11 παρ. β Κανονισμο παρατηρητν αγνων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων-ρθρο 22 δικονομικο κανονισμο δικαστικν οργνων Ε.Π.Ο.).

 

 

Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφσεις της πειθαρχικς επιτροπς εναι μεσα εκτελεστς. Η σκηση φεσης δεν αναστλλει την εκτλεση της απφασης. Η καταβολ των χρηματικν ποινν του πειθαρχικο κδικα ταν συμπληρσουν ξεπερσουν το ποσ των 150 ευρ πρπει να γνει εντς 30 ημερν απ την κοινοποηση της τελευταας απφασης στη διοργαντρια. Εν δεν χουν καταβληθε τα πρστιμα εντς της προθεσμας αυτς, ττε η διοργαντρια η επιτροπ πρωταθλματος που αυτ χει ορσει, δεν θα ορζει τον επμενο αγνα (και κθε επμενο αγνα μχρι την πληρωμ της οφειλς) του οφελοντος σωματεου, ο οποος θα κατακυρνεται  υπρ του αντιπλου σωματεου με τρματα 0-3. ταν η οφειλ υπερβε το ριο των 150 ευρ δεν επιτρπεται μερικ καταβολ του ποσο μνο κατ το υπερβλλον, αλλ μνο εφπαξ καταβολ του συνλου της οφειλς. Διευκρινζεται τι στην περπτωση αυτ εμππτουν κθε εδους χρηματικς ποινς που αφορον στα σωματεα και χι μνο οι επιβαλλμενες με κρτες σε ποδοσφαιριστς.

 

 

ΧΙΟΣ 19-12-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ