:


14/01/2019 (14/1/2019 14:06)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΧΙΟΥ

Αριθμς απφασης: 28/2018-2019

 

H πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματεων Χου συγκροτθηκε απ τους Πχο Εμμανουλ ως πρεδρο, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο ως μλη, συνεδρασε στο ακροατρι της στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 11-01-2019 ημρα της εβδομδας Παρασκευ και ρα 17:30 για να δικσει την πειθαρχικ δωξη εις βρος του Βαντερλ Στφανου, ποδοσφαιριστ του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου «Α.Π.Σ. Ατρμητος Αγ. Γεωργου» με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο.: 1183695, ο οποος παραστθηκε αυτοπρσωπα.

Η υπθεση εισγεται κατπιν της απ 09-01-2019 κλσης του σε απολογα απ την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, στα πλασια της αυτεπγγελτης αρμοδιτητς της δυνμει του ρθρου 20Α παρ. 5β του Πειθαρχικο Κδικα Ε.Π.Ο. 2018 επ παραβσει του ρθρου 20Α του κεφ. Δ του Πειθαρχικο Κδικα Ε.Π.Ο. («Δυσμενες κρσεις και δυσφμιση ποδοσφαιρικν αρχν και οργνων»).

Η κοινοποηση της κλσης στον καθο γινε στις 09-01-2019 και ταν εμπρθεσμη βσει του ρθρου 8 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο. εν λαβε χρα μσω μηνματος ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, πως προβλπει το ρθρο 9 του δικονομικο κανονισμο λειτουργας δικαστικν οργνων της Ε.Π.Ο.

Κατ τη συζτηση, ο καθο παραστθηκε πως σημεινεται παραπνω ανπτυξε προφορικ τους ισχυρισμος του και ζτησε να γνουν δεκτ σα αναφρονται στα πρακτικ.

Αφο μελτησε την υπθεση σκφθηκε σμφωνα με το νμο

 

Στη διταξη του ρθρου 20Α του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. σμερα ορζεται τι:

«1. Ως δυσφμιση ποδοσφαιρικν αρχν και οργνων θεωρονται οι με οποιονδποτε τρπο δημσιες δυσμενες δηλσεις κρσεις σε βρος της Ε.Π.Ο. και των οργνων της, των Ενσεων - μελν της και των οργνων τους, των διοργανωτριν των αγνων, των θεσμοθετημνων δικαιοδοτικν και δικαστικν οργνων του ποδοσφαρου, πως και των φυσικν προσπων, αξιωματοχων των ανωτρω αρχν και οργνων, επσης των οργνων διαιτησας και γενικς των διαιτητν, καθς και οποιασδποτε ομδας και των αξιωματοχων αυτς, απ τις Π.Α.Ε. και τα σωματεα και απ τα πρσωπα, φυσικ νομικ, που με οποιονδποτε τρπο συνδονται με αυτς/α τις/τα εκπροσωπον.Δυσμενς κρση θεωρεται, μεταξ των λλων, οποιαδποτε δημσια δλωση κρση, που περιχει μομφς κατ προσπων, (διαιτητν μελν ποδοσφαιρικν δικαστικν λοιπν οργνων, κ.ο.κ.) για σκοπιμτητα δλο μεροληψα στην λψη αποφσεων, κ.ο.κ. που κατ’ αντικειμενικ κρση δναται να βλψει την τιμ και την υπληψη κποιου.

2. Δημσιες θεωρονται οι δηλσεις που χουν σαν αποτλεσμα την διδοση της δλωσης της κρσης με οποιοδποτε μσο ενημρωσης επικοινωνας.
3. Επιβαρυντικ μορφ δυσφμισης δυσμενν κρσεων αποτελε η δυσφμιση της Εκτελεστικς Επιτροπς της Ε.Π.Ο., της Κ.Ε.Δ. των διαιτητν (βοηθν διαιτητ, τταρτου διαιτητ και παρατηρητ διαιτησας) αγνα με δημσιες δυσμενες δηλσεις κρσεις απ πρσωπα που εμππτουν στον παρντα κδικα. Ειδικτερα οποιαδποτε δημσια δυσμεν δλωση κρση, απ πρσωπα που εμππτουν στον παρντα κδικα, αφορ την διαιτησα περιχει μομφς για σκοπιμτητα δλο μεροληψα στην λψη των αποφσεων του διαιτητ ( των βοηθν διαιτητ, κ.ο.κ.) σε ναν ορισμνο αγνα περιχει μομφς για σκοπιμτητα δλο στον ορισμ του σε ναν συγκεκριμνο αγνα στους ορισμος των πινκων των διαιτητν και των παρατηρητν διαιτησας, συνιστ δυσμεν δλωση κρση. Στους παραβτες επιβλλονται οι ακλουθες ποινς: α) Χρηματικ ποιν απ εκοσι (20.000) Ευρ ως σαρντα χιλιδων (40.000) ευρ, αν οι παραβτες -φυσικ νομικ πρσωπο- σχετζονται με το επαγγελματικ ποδσφαιρ και στις επιβαρυντικς περιπτσεις ως 50.000,00 Ευρ και απ πεντακσια (500) ευρ ως δο χιλιδες (2.000) Ευρ αν παραβτες σχετζονται με το ερασιτεχνικ ποδσφαιρο…»

«4. Σε περπτωση που ο υπατιος της δλωσης της κρσης ανακαλσει τη δυσμεν δλωση κρση με δλωση του στις εφημερδες, στα μσα μαζικς ενημρωσης και επικοινωνας, πριν απ την σκηση οποιασδποτε δωξης απ το αρμδιο ργανο μπορον να του επιβληθον οι ποινς που προβλπονται παραπνω μειωμνες ως το μισ.

5. α) Οι υποθσεις δυσμενν κρσεων που αφορον τα επαγγελματικ πρωταθλματα και προρχονται απ τις ομδες και τους αξιωματοχους των ομδων που συμμετχουν σ’ αυτ, δικζονται σε πρτο βαθμ απ την Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Ο. Η Πειθαρχικ Επιτροπ θα επιλαμβνεται ετε αυτεπαγγλτως ετε κατπιν παραπομπς (σκηση δωξης) απ τον υπεθυνο σκησης πειθαρχικς δωξης. Στον τελευταο η σχετικ αναφορ με τα στοιχεα των δυσμενν κρσεων θα κατατθεται ετε απευθεας απ τον θιγμενο, ετε απ την αρμδια υπηρεσα που θα ορσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. ετε απ την δια την Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. Η δωξη θα ασκεται εντς πντε (5) ημερν απ την κατθεση της αναφορς.

β) Οι υποθσεις δυσμενν κρσεων που αφορον στα τοπικ ερασιτεχνικ πρωταθλματα και ομδες και τους αξιωματοχους των ομδων που συμμετχουν σ’ αυτ πως και τους αξιωματοχους των Ενσεων – μελν της ΕΠΟ εκδικζονται σε πρτο βαθμ απ τις Πειθαρχικς Επιτροπς των Ενσεων, που θα επιλαμβνονται ετε αυτεπαγγλτως ετε κατπιν παραπομπς απ το Δ.Σ. της οικεας Ε.Π.Σ., και σε δετερο βαθμ απ την Επιτροπ Εφσεων της Ε.Π.Ο. Στην περπτωση που στρφονται κατ της Ε.Π.Ο δικζονται απ την Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Ο.».

 

Στην υπ κρση υπθεση, ο κ. Βαντερλς Στφανος, ποδοσφαιριστς του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου: «Α.Π.Σ. Ατρμητος Αγ. Γεωργου» και πρην ποδοσφαιριστς του σωματεου της Ε.Π.Σ. Χου: «Ε.Φ.Κ. Ποσειδν», με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο.: 1183695, παραχρησε δηλσεις στην τοπικ διαδικτυακ εφημερδα της Χου: «Chios Press» οι οποες δημοσιεθηκαν στις 05-01-2019 ημρα της εβδομδας Σββατο και ρα: 17:16 στον ακλουθο σνδεσμο (link) της ιστοσελδας: http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/66261-st-vainterlis-st-vainterlis-ekana-sosti-epilogi-pou-efyga-apo-ton-poseidona-oi-dioikountes-tis-tha-tin-eksafanisoun-einai-ekviastes στις οποες δηλσεις, ανφερε τα εξς:

«Αρχικ θλω να ευχηθ χρνια πολλ με υγεα σε λους τους ποδοσφαιριστς, λες τις διοικσεις και γενικ σε σους ανθρπους γυμνζονται και κνουν το χμπι τους. Επσης θλω να ευχαριστσω τον Ατρμητο Αγου Γεωργου για την ψογη συνεργασα που χουμε και εχομαι να πετχουμε τους στχους μας. Προτμησα να αποχωρσω απ τον Ποσειδνα Καρδαμλων γιατ πστευα τι τα πργματα δεν θα λλαζαν την φετιν σεζν και πως λα δεχνουν κανα σωστ επιλογ. Εναι μα ιστορικ ομδα που δυστυχς οι διοικοντες της θα την εξαφανσουν απ τον ποδοσφαιρικ χρτη της Χου διτι εναι νθρωποι που μνο απαιτον και εκβιζουν, χωρς να εναι οι διοι σωστο στις υποχρεσεις τους. σα χρνια ασχολομαι με το ποδσφαιρο λες οι ομδες που χω περσει πντα μιλοσαν με τον καλτερο λγο για εμνα και εγ για αυτς και ταν ερχταν η ρα να αποχωρσω γινταν σε φιλικ εππεδο. μεινα πρσι σε αυτ την ομδα και τα Χριστογεννα που εχαμε βγει εκτς στχων παρ τις προτσεις που εχα γιατ θερησα υπεθυνο τον εαυτ μου για την κατστασ της και για να κνουμε τουλχιστον μα πορεα που της αρμζει. Τελικ τα καταφραμε παρλο που εχαμε μενει 12 ποδοσφαιριστς, κατακτντας την 2η θση στο πρωτθλημα με τις τερστιες προσπθειες του προπονητ μας Χρστου Σργη. Δεν εναι τυχαο που φυγαν 8 βασικο ποδοσφαιριστς και κποιοι απ αυτος ταν και αρκετ χρνια. Εναι ανκουστο ποδοσφαιριστς που πγαν ελεθεροι στην ομδα να τους λνε τι δεν θα προυν τα δελτα τους, να τους εκβιζουν, να τους ζητνε χρματα αν θλουν να φγουνε. Εναι τομα που δεν φορνε παντελνια και ο λγος τους εναι σαν τον αρα. Μνο τζουν και απ πρξεις καμι. Δυστυχς ο νθρωπος που κνει και τις συμφωνες με τους ποδοσφαιριστς επηρεζει και τους υπλοιπους διοικοντες και δεν τους αφνει να πρξουν σαν να σωστ και υγις σωματεο. Εχομαι η ανακονωσ μου να τους κνει να σκεφτον διαφορετικ και χι μνο εγωιστικ.».

 

Στις 07-01-2019 ρα 21:00, ο εγκαλομενος ανακλεσε τις δηλσεις του παραχωρντας δλωση στην δια ιστοσελδα, στον ακλουθο σνδεσμο (link) : http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/66287-st-vainterlis-anakalei αναφροντας τα εξς:

«Ανακαλ τη δημοσευση που κανα για τον Ποσειδνα Καρδαμλων και ζητ συγγνμη για τα τομα και τη διοκηση που ανφερα».

 

Α. Η ποψη της πλειοψηφας:

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου αποφσισε κατ πλειοψηφα με τη σμφωνη γνμη των μελν της Μπλτζιου Ελευθερου και Βεργνα Κωνσταντνου, τα ακλουθα:

«Οι επδικες δηλσεις του εγκαλουμνου εναι δημσιες (καθς λαβαν χρα μσω διαδικτυακς ιστοσελδας και η παρ. 2 του ρθρου 20Α Π.Κ. Ε.Π.Ο. προβλπει τη διδοση της δλωσης/κρσης απ οποιοδποτε μσο ενημρωσης επικοινωνας), εν οι χαρακτηρισμο και οι φρσεις: «εκβιαστς», «ζητνε χρματα», «δεν φορνε παντελνια», «ο λγος τους εναι σαν τον αρα», «μνο τζουν και απ πρξεις καμα» που περιλαμβνονται στις αρχικς δηλσεις του εγκαλουμνου, μπορον να θξουν την τιμ και την υπληψη αυτν στους οποους απευθνονται, εν δεδομνου τι απευθνονται σε αξιωματοχους ομδας, υπγονται στη διταξη του ρθρου 20Α παρ. 1 Π.Κ. Ε.Π.Ο.

Κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς, ο εγκαλομενος επιβεβαωσε την ακρβεια του περιεχομνου των δηλσεν του πως ακριβς δημοσιεθηκαν στην ιστοσελδα και δεν προσκμισε αποδεικτικ στοιχεα αναφορικ με τους χαρακτηρισμος που εχε διατυπσει. Αναγνρισε τι δεν πρεπε να προβε στις δηλσεις και ισχυρστηκε τι χρησιμοποησε λθος την ελληνικ γλσσα και τι οι εκφρσεις του ταν λανθασμνες λγω και του θυμο του αναφορικ με την μη γκαιρη κλυψη κποιων εξδων μετακνησς του απ το σωματεο «Ε.Φ.Κ. Ποσειδν» σο ταν ποδοσφαιριστς του και γι αυτ το λγο, κατπιν δετερων σκψεων, ανακλεσε τις δηλσεις.

Περαιτρω, κατθεσε τι το σωματεο: «Ε.Φ.Κ. Ποσειδν» δεν ζτησε και δεν λαβε χρματα για να παραχωρσει τη δλωση μεταβολν ταν ο διος πρε μετεγγραφ στο σωματεο: «Α.Π.Σ. Ατρμητος Αγ. Γεωργου». Ωστσο, στις αρχικς επδικες δηλσεις του εχε αναφρει το ακριβς αντθετο, δηλαδ τι η ομδα ζητει λεφτ απ τους ποδοσφαιριστς για να προυν τα δελτα τους, κτι που διατυπθηκε με σαφνεια και δεν μπορε να αποδοθε σε λθος χειρισμ της ελληνικς γλσσας.

Οι συγκεκριμνες δηλσεις του εγκαλουμνου, γιναν περπου τσσερις μνες μετ την μετεγγραφ του, συνεπς δεν ευσταθε τι οφελονταν σε θυμ, οτε μπορε να γνει δεκτ τι ο ποδοσφαιριστς ταν φορτισμνος, δεδομνου τι εχε παρλθει να σεβαστ χρονικ διστημα, ικαν για να εξετσει με μεγαλτερη ψυχραιμα την κατσταση.

Κατ συνπεια, ο καθο πρπει να αντιμετωπιστε πειθαρχικ και να του επιβληθε η ελχιστη προβλεπμενη χρηματικ ποιν για την συγκεκριμνη παρβαση. Η ελχιστη ποιν που προβλπεται απ το 20Α παρ. 3α Π.Κ. Ε.Π.Ο. ανρχεται σε πεντακσια ευρ, ωστσο, δεδομνου τι ο εγκαλομενος ανακλεσε τις δηλσεις του με να δλωση του σε μσο επικοινωνας, προτο κληθε σε απολογα απ την επιτροπ, η ποιν μπορε να επιβληθε μειωμνη ως το μισ πως προβλπεται απ το ρθρο 20Α παρ. 4 του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. συνεπς πρπει να του επιβληθε χρηματικ ποιν διακοσων πενντα ευρ (250,00 €)».

 

Β. Η ποψη της μειοψηφας:

Σε σχση με την εκτμηση της ουσας της υπθεσης, υποστηρχθηκε διαφορετικ ποψη απ τον πρεδρο της πειθαρχικς επιτροπς, κ. Πχο Εμμανουλ, ο οποος κρινε τι ο εγκαλομενος πρπει να απαλλαχθε. Η ποψη αυτ αποτυπθηκε σε γγραφο που κατθεσε ο κ. Πχος και το οποο αναφρει τα εξς:

«Κατπιν αξιολγησης των επδικων δηλσεων και αφο ελφθη υπψη η απολογα του εγκαλουμνου κατ την ακροαματικ διαδικασα ενπιον της επιτροπς, θεωρ τι οι συγκεκριμνες δημσιες δηλσεις δεν εμππτουν στη διταξη του ρθρου 20Α του πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. καθς η εν λγω διταξη κνει λγο για μομφς αναφορικ με σκοπιμτητα/δλο/μεροληψα στη λψη αποφσεων εκ μρους κποιου ποδοσφαιρικο οργνου που δνανται να βλψουν την τιμ την υπληψη κποιου, εν στην προκειμνη περπτωση οι δηλσεις που γιναν, παρτι μπορον να θξουν την τιμ και την υπληψη αυτν οι οποοι καταγγλονται, εν τοτοις δεν αφορον ζητματα σκοπιμτητας/δλου/μεροληψας στη λψη αποφσεων, αλλ αφορον εσωτερικ ζητματα του σωματεου στο οποο ανκε ο εγκαλομενος και προσωπικς του σχσεις με αξιωματοχους του σωματεου αυτο, συνεπς θεωρ τι δεν συνιστον εν γνει δυσφμιση των ποδοσφαιρικν αρχν, αλλ ιδιωτικ υπθεση. Περαιτρω, ο εγκαλομενος προχρησε στις 07-01-2019 σε δημσια και ανεπιφλακτη ανκληση των δηλσεν του, προτο μλιστα κληθε σε απολογα απ την πειθαρχικ επιτροπ, οι οποες δημοσιεθηκαν στον ακλουθο σνδεσμο της ιστοσελδας Chios Press: http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/66287-st-vainterlis-anakalei , εν και το σωματεο «Ε.Φ.Κ. Ποσειδν» εναντον του οποου εχε καταφερθε ο εγκαλομενος με την αρχικ δλωσ του, εξδωσε στις 07-01-2019 ανακονωση, η οποα δημοσιεθηκε στον ακλουθο σνδεσμο (link) της ιστοσελδας Chios Press: http://www.chiospress.gr/athlitika/podosfairo/66296-elikse-to-thema-gia-ton-poseidona-meta-tin-anaklisi-vainterli , στην οποα το σωματεο εξφρασε την ικανοποησ του για την ανκληση των δηλσεων και ανακονωσε τι δεν θα κινηθε νομικ εναντον του ποδοσφαιριστ. Τλος, κατ την απολογα του ενπιον της πειθαρχικς επιτροπς, ο καθο ανακλεσε εκ νου τις δηλσεις του ενπιον της επιτροπς, αναγνρισε το λθος του και επδειξε ειλικριν μεταμλεια. Συνεπς, κρνω τι ο εγκαλομενος πρπει να απαλλαχθε απ την πειθαρχικ κατηγορα της παρβασης του ρθρου 20Α Π.Κ. Ε.Π.Ο.»

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- Κηρσσει πειθαρχικς ελεγκτο τον εγκαλομενο, κ. Βαντερλ Στφανο, ποδοσφαιριστ του σωματεου: «Α.Π.Σ. Ατρμητος Αγ. Γεωργου» με αριθμ δελτου Ε.Π.Ο.: 1183695 για την πειθαρχικ παρβαση που περιγρφεται στο σκεπτικ.

 

-  Επιβλλει σε αυτν χρηματικ ποιν ψους διακοσων πενντα ευρ (250,00 €).

 

- Κρθηκε αποφασστηκε και δημοσιεθηκε σε συνεδραση της πειθαρχικς επιτροπς στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 14-01-2019.

 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ