:


18/01/2019 – (18/1/2019 14:38)

Αριθμς απφασης: 29/2018-2019

 

Η πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματειων Χου αποτελομενη απ τους Πχο Εμμανουλ, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο, συνεδρασε στις 18-01-2019, ημρα της εβδομδας Πμπτη, στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου.

χοντας υπψη τις διατξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. και αφο εξτασε τα φλλα αγνα και τις εκθσεις των παρατηρητν, αποφασζει για τις ακλουθες πειθαρχικς κυρσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ο. ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

                                   (Α κατηγορα: 13-01-2019) :

 

- ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΛΑΚΕΙΟΥ:

Ανακοιννεται η διαπιστωτικ πρξη (αποβολ προπονητ απ τον αγωνιστικ χρο) λγω διαμαρτυριν: Επρχεται αυτματος αποκλεισμς εισδου στον αγωνιστικ χρο για τον επμενο ποδοσφαιρικ αγνα της ομδας και επιβλλεται χρηματικ πρστιμο 10 € (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 5 παρ. 1γ,2δ και 8 παρ. 3).

 

- ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Λ. – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για  εξντα (60) ημερολογιακς ημρες λγω υβριστικς συμπεριφορς εναντον αξιωματοχου αγνα-Υπτροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 2δ και ρθρο 12).

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

Χρηματικ πρστιμο εκατ ευρ (100 €) λγω υβριστικς συμπεριφορς αξιωματοχου του σωματεου Αποστολ Λ. εναντον αξιωματοχου αγνα-Υπτροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ,2δ).

 

 

  1. Φ.Α. Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

                              (Α κατηγορα: 13-01-2019) :

 

- ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ Γ. – ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για  εκατν εκοσι (120) ημερολογιακς ημρες λγω εισδου στον χρο των αποδυτηρων των διαιτητν - υβριστικ συμπεριφορ εναντον αξιωματοχων αγνα – παραβ.10παρ.1δii. – Υπτροπος. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 2δ και ρθρο 12α).

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

Χρηματικ πρστιμο διακοσων πενντα ευρ (250 €) λγω μη τρησης της απαγρευσης εισδου που χει επιβληθε στον αξιωματοχο του σωματεου Συρβισαριτη Γ., δυνμει της υπ’ αριθμ. 24/2018-2019 απφασης της πειθαρχικς επιτροπς της Ε.Π.Σ. Χου. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρο 5 παρ. 1γ και ρθρο 12).

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

                            (Β κατηγορα: 13-01-2019) :

 

- ΛΥΚΟΣ Ι. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

Ανακοιννεται η διαπιστωτικ πρξη (αποβολ προπονητ απ τον αγωνιστικ χρο) λγω διαμαρτυριν: Επρχεται αυτματος αποκλεισμς εισδου στον αγωνιστικ χρο για τον επμενο ποδοσφαιρικ αγνα της ομδας και επιβλλεται χρηματικ πρστιμο 10 € (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 5 παρ. 1γ,2δ και 8 παρ. 3).

 

 

- ΚΛΑΔΙΑΣ Ν. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Π.Σ. ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

Απαγρευση εισδου στους αγωνιστικος χρους για 30 ημερολογιακς ημρες και χρηματικ πρστιμο 50 € λγω υβριστικς συμπεριφορς εναντον αξιωματοχου του αγνα. (Π.Κ. ΕΠΟ ρθρα 5 παρ. 1γ και 11 παρ. 2).

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, επιβλει στον κ. Ευστρατου Ευ. παρατηρητ του ποδοσφαιρικο αγνα ανμεσα στα σωματεα: «Ε.Φ.Κ. Ποσειδν-Α.Ο. Πργος Πυργου» που διεξχθη στις 13-01-2019 στο Φαφαλειο στδιο Βροντδου Χου στα πλασια της 11ης αγωνιστικς ημρας του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου την πειθαρχικ κρωση της εξαρεσης απ τον ορισμ ως παρατηρητ για το χρονικ διστημα τριντα (30) ημερολογιακν ημερν κατπιν της απ 15-01-2019 κλσης του προς γγραφη απολογα (ρθρο 8 Κανονισμο παρατηρητν αγνων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων-ρθρο 22 δικονομικο κανονισμο δικαστικν οργνων Ε.Π.Ο.).

 

 

Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφσεις της πειθαρχικς επιτροπς εναι μεσα εκτελεστς. Η σκηση φεσης δεν αναστλλει την εκτλεση της απφασης. Η καταβολ των χρηματικν ποινν του πειθαρχικο κδικα ταν συμπληρσουν ξεπερσουν το ποσ των 150 ευρ πρπει να γνει εντς 30 ημερν απ την κοινοποηση της τελευταας απφασης στη διοργαντρια. Εν δεν χουν καταβληθε τα πρστιμα εντς της προθεσμας αυτς, ττε η διοργαντρια η επιτροπ πρωταθλματος που αυτ χει ορσει, δεν θα ορζει τον επμενο αγνα (και κθε επμενο αγνα μχρι την πληρωμ της οφειλς) του οφελοντος σωματεου, ο οποος θα κατακυρνεται  υπρ του αντιπλου σωματεου με τρματα 0-3. ταν η οφειλ υπερβε το ριο των 150 ευρ δεν επιτρπεται μερικ καταβολ του ποσο μνο κατ το υπερβλλον, αλλ μνο εφπαξ καταβολ του συνλου της οφειλς. Διευκρινζεται τι στην περπτωση αυτ εμππτουν κθε εδους χρηματικς ποινς που αφορον στα σωματεα και χι μνο οι επιβαλλμενες με κρτες σε ποδοσφαιριστς.

 

 

ΧΙΟΣ 18-01-2019

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ