Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΟ (28/1/2019 11:33)

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων που σας έχουμε αποστείλει σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της «κάρτας υγείας ποδοσφαιριστή» και δη του υπ'αριθμ. πρωτ. 1242/9-1-2018 εγγράφου μας, με το οποίο σας ενημερώσαμε ότι με απόφαση των υπ. υγείας και υφυπ. αθλητισμού, δόθηκε παράταση στην εφαρμογή της διάταξης μέχρι 31-7-2019, σας γνωρίζουμε ότι: Επειδή πολλές ενώσεις, πολλά σωματεία έχουν ήδη προχωρήσει σε έκδοση κάρτας υγείας όλων των ποδοσφαιριστών της δύναμής τους, σύμφωνα με την προτροπή της υπ'αριθμ. Πρωτ.32793/11.10.2018 επιστολής μας, και επειδή έχουν υποβάλλει σχετικά ερωτήματα στην ΕΠΟ, αν τα σωματεία τους θα αγωνίζονται με καταστάσεις υγείας ή με τις κάρτες υγείας των ποδοσφαιριστών τους, που έχουν ήδη εκδώσει, μπορείτε, εναλλακτικά, να χρησιμοποιείτε και τα δύο. Όσα σωματεία έχουν ήδη εφοδιαστεί με κάρτες υγείας των ποδοσφαιριστών τους μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές, αντί των καταστάσεων υγείας, στους αγώνες τους.