Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (06/6/2019 11:24)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο θέσεων Ενωσιακών προπονητών με τα ακόλουθα προσόντα:

 

1η ΘΕΣΗ

 

  1. Να είναι πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδοσφαίρου  .
  2. Να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή τουλάχιστον UEFFA B της Ε.Π.Ο
  3. Να Διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε μικτές ομάδες (αναπτυξιακές ηλικίες 5-16 χρονών ).

.

 

2η ΘΕΣΗ

 

  1. Να είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή τουλάχιστον UEFFA B της Ε.Π.Ο
  2. Να Διαθέτει τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε μικτές ομάδες  ή  3 τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσία σε ακαδημίες ποδοσφαίρου  (αναπτυξιακές ηλικίες 5-16 χρονών )

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν στα γραφεία της ΕΠΣ ΧΙΟΥ μέχρι την  Πέμπτη 20/06/2019   ένα βιογραφικό και μία υπεύθυνη δήλωση του νόμου άρθρο 8 Ν.1599/1986 που θα δηλώνουν ότι πληρούν τα προσόντα της πρόσληψης της 1ης ή της 2ης θέσης αντίστοιχα.

 

Κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα ζητηθούν να προσκομιστούν όλα τα προαναφερθέντα  απαραίτητα έγγραφα καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου..

Επίσης οι προπονητές θα πρέπει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης να  είναι σύμφωνοι με τα όσα ορίζει για την πρόσληψη ενωσιακών προπονητών , ο κανονισμός  προπονητών ποδόσφαιρου της ΕΠΟ 2018-2019.