Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 03/10/2019 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (04/10/2019 14:05)

Αριθμός απόφασης: 02/2019-2020

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου αποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 03-10-2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. ΟΜΗΡΟΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ

                 (Κ16: 25-09-2019) :

 

- ISLAMAI F. – ΟΜΗΡΟΣ/ΗΡΑΚΛΗΣ  (α.φ. 10 , α.δ. 1480679) :

Αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα. (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και 10 παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών που ξεκινάει από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης (εκτός αν το ποσό της χρηματικής ποινής και των λοιπών ποινών που τυχόν εκκρεμούν δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα 150 ευρώ). Εάν η καταβολή δεν έχει γίνει εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές. Η άσκηση έφεσης αναστέλλει την καταβολή της χρηματικής ποινής μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων, παρατείνοντας ανάλογα –αν απαιτηθεί- το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που άρχεται από την κοινοποίηση της πρωτόδικης αποφάσεως.

Οι μη  χρηματικές ποινές εκτίονται από την ημέρα έκδοσης της απόφασης. Για την ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού ποδοσφαιριστή και αποκλεισμού αξιωματούχου ο χρόνος από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου μέχρι την έναρξη της νέας δεν υπολογίζεται. Η ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού ποδοσφαιριστή, εφ’ όσον δεν έχει εκτιθεί ολικά ή μερικά, τον ακολουθεί σε περίπτωση μετακίνησής του σε άλλη ομάδα ή αλλαγής της ιδιότητας του ως ποδοσφαιριστή (με την εξαίρεση της παρ. 3 του άρθρου 37 του ΚΑΠ). Η έναρξη οποιαδήποτε ποινής αγωνιστικού αποκλεισμού ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να γίνει πριν εκτιθεί πλήρως η προηγουμένως επιβληθείσα ποινή.

 

 

ΧΙΟΣ 03-10-2019

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ