:


01/11/2019 (04/11/2019 11:09)

Αριθμς απφασης: 10/2019-2020

 

Η πειθαρχικ επιτροπ της νωσης Ποδοσφαιρικν Σωματεων Χου αποτελομενη απ τους Πχο Εμμανουλ, Μπλτζιο Ελευθριο και Βεργνα Κωνσταντνο, συνεδρασε στις 01-11-2019, ημρα της εβδομδας Παρασκευ, στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου.

χοντας υπψη τις διατξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικο κδικα της Ε.Π.Ο. και αφο εξτασε τα φλλα αγνα και τις εκθσεις των παρατηρητν, αποφασζει για τις ακλουθες πειθαρχικς κυρσεις:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

 

  1. Φ.Α. Π.Α.Σ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Α.Ο. ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ

                       (Β κατηγορα: 23-10-2019) :

 

- ΜΠΑΓΚΙΝΟ Ν. -  Α.Ο. ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ  (α.φ. 4, α.δ. 1225005) :

Αποβολ με απευθεας κκκινη κρτα λγω παραβασης του ρθρου 8 παρ. 5 του Πειθαρχικο Κδικα. (Π.Κ. ΕΠΟ, ρθρο 10 παρ. 1αiii και 10 παρ. 2ε).

Μα (1) αγωνιστικ και χρηματικ πρστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

               (Β κατηγορα: 26-10-2019) :

 

- ΛΕΟΝΤΗΣ Κ. – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ (α.φ. 3 , α.δ. 1356209) :

Αποβολ με δετερη κτρινη κρτα. (Π.Κ. ΕΠΟ, ρθρο 10 παρ. 1αiii και 10 παρ. 2ε).

Μα (1) αγωνιστικ και χρηματικ πρστιμο 10 €

 

- ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ Γ. – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ (α.φ. 5 , α.δ. 1002087) :

Αποβολ με απευθεας κκκινη κρτα. (Π.Κ. ΕΠΟ, ρθρο 10 παρ. 1δi και 10 παρ. 2ε).

Τσσερις (4) αγωνιστικς και χρηματικ πρστιμο 40 €

 

 

  1. Φ.Α. Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

                       (Α κατηγορα: 27-10-2019) :

 

- ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Ν. – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ (α.φ. 7 , α.δ. 1164511) :

Αποβολ με δετερη κτρινη κρτα. (Π.Κ. ΕΠΟ, ρθρο 10 παρ. 1αiii και 10 παρ. 2ε).

Μα (1) αγωνιστικ και χρηματικ πρστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ

               (Α κατηγορα: 27-10-2019) :

 

- ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ Α. – Π.Ο. ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ (α.φ. 5 , α.δ. 1132367) :

Αποβολ με δετερη κτρινη κρτα. (Π.Κ. ΕΠΟ, ρθρο 10 παρ. 1αiii και 10 παρ. 2ε).

Μα (1) αγωνιστικ και χρηματικ πρστιμο 10 €

 

 

  1. Φ.Α. Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ. 2

                           (Κ12: 27-10-2019) :

 

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ. 2 :

Απαλλσσεται ομφωνα απ την πειθαρχικ κατηγορα της παραβασης του ρθρου 10 παρ. 1αii κατπιν κλσης σε απολογα στις 30-10-2019 και ακροαματικς διαδικασας στις 01-11-2019, καθς στο απ 27/10/2019 φλλο αγνα ο διαιτητς δεν αναγρφει τα στοιχεα του αρχηγο ο οποος δεν προσλθε να υπογρψει (ονοματεπνυμο, αριθμ φανλας και αριθμ δελτου ΕΠΟ). Επσης, δεν διευκρινζεται απ τον διαιτητ αν ο αρχηγς της ομδας στο ξεκνημα ταν ο διος με τον αρχηγ της στη λξη του αγνα δεδομνου τι οι αλλαγς στους αγνες της κατηγορας Κ12 εναι απεριριστες. Περαιτρω δεν καταγρφηκαν οι αλλαγς των ομδων στο φλλο αγνα προκειμνου να διαπιστωθε ποιος ταν ο αρχηγς της ομδας κατ τη λξη, εν ο διαιτητς δεν προσλθε κατ την ακροαματικ διαδικασα παρτι κλθηκε απ την πειθαρχικ επιτροπ προκειμνου να καταθσει. Συνεπς, γνεται δεκτς ο ισχυρισμς του εγκαλουμνου σωματεου τι ο αρχηγς της ομδας κατ την ναρξη του αγνα ΠΙΡΟΛΙ Ν. (α.φ.: 8, α.δ. ΕΠΟ: 436) εχε τραυματιστε και εχε αποχωρσει απ το γπεδο συνοδεα του κηδεμνα του, χοντας αντικατασταθε απ λλον ποδοσφαιριστ ο οποος εχε δικαωμα υπογραφς του φλλου αγνα βσει της διταξης του ρθρου 15 παρ. 11γ Κ.Α.Π. ΕΠΟ.

 

 

 

Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφσεις της πειθαρχικς επιτροπς εναι μεσα εκτελεστς. Η σκηση φεσης δεν αναστλλει την εκτλεση της απφασης.

Η καταβολ της χρηματικς ποινς γνεται εντς προθεσμας 30 ημερν που ξεκινει απ την επομνη της κοινοποησης της απφασης (εκτς αν το ποσ της χρηματικς ποινς και των λοιπν ποινν που τυχν εκκρεμον δεν χει συμπληρσει ακμα τα 150 ευρ). Εν η καταβολ δεν χει γνει εντς της προθεσμας αυτς, ττε η διοργαντρια η επιτροπ πρωταθλματος που αυτ χει ορσει, δεν θα ορζει τον επμενο αγνα (και κθε επμενο αγνα μχρι την πληρωμ της οφειλς) του οφελοντος σωματεου, ο οποος θα κατακυρνεται  υπρ του αντιπλου σωματεου με τρματα 0-3. ταν η οφειλ υπερβε το ριο των 150 ευρ δεν επιτρπεται μερικ καταβολ του ποσο μνο κατ το υπερβλλον, αλλ μνο εφπαξ καταβολ του συνλου της οφειλς. Διευκρινζεται τι στην περπτωση αυτ εμππτουν κθε εδους χρηματικς ποινς που αφορον στα σωματεα και χι μνο οι επιβαλλμενες με κρτες σε ποδοσφαιριστς. Η σκηση φεσης αναστλλει την καταβολ της χρηματικς ποινς μχρι την κδοση της απφασης της Επιτροπς Εφσεων, παρατενοντας ανλογα –αν απαιτηθε- το χρονικ διστημα των 30 ημερν που ρχεται απ την κοινοποηση της πρωτδικης αποφσεως.

Οι μη  χρηματικς ποινς εκτονται απ την ημρα κδοσης της απφασης. Για την ποιν αγωνιστικο αποκλεισμο ποδοσφαιριστ και αποκλεισμο αξιωματοχου ο χρνος απ τη λξη της αγωνιστικς περιδου μχρι την ναρξη της νας δεν υπολογζεται. Η ποιν αγωνιστικο αποκλεισμο ποδοσφαιριστ, εφ’ σον δεν χει εκτιθε ολικ μερικ, τον ακολουθε σε περπτωση μετακνησς του σε λλη ομδα αλλαγς της ιδιτητας του ως ποδοσφαιριστ (με την εξαρεση της παρ. 3 του ρθρου 37 του ΚΑΠ). Η ναρξη οποιαδποτε ποινς αγωνιστικο αποκλεισμο ποδοσφαιριστ δεν μπορε να γνει πριν εκτιθε πλρως η προηγουμνως επιβληθεσα ποιν.

 

 

ΧΙΟΣ 01-11-2019

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ