Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία


Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΡΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-3-12-11-41-10-11-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 2-2-0-80-23-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ0-2-2-22-03-21-03-2
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 5-02-0-3-01-02-0
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 20142-1-4-11-01-34-2
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-20-31-2-2-10-2
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ2-04-21-20-3-0-21-0
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ4-01-0-3-21-16-0
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ2-11-10-0-4-31-12-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ4-21-10-30-30-5-0-2
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-01-20-22-11-0-2-1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ0-40-20-83-34-2-