Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Α΄ Κατηγορία


Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΡΓΙΟΥ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-1-41-1
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ -0-23-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ0-2-2-03-2
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ -1-02-0
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 2014-1-04-2
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ2-2-2-1
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ2-00-3-
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-3-2
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ0-0-2-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ1-10-3-
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-00-22-1-
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ0-2-