Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Νέων


ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017/Β
ΑΡΒΑΣΙ
ΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΑΤΡΟΜ
ΗΤΟΣ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-3-0 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ/ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ0-3 α.α.-5-5
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ5-2-2-4
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ-
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ3-00-1-
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-8Αναβλήθηκε α.α.-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ8-08-12-0-