Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Νέων


ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017/Β
ΑΡΒΑΣΙ
ΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΑΤΡΟΜ
ΗΤΟΣ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-5-05-22-13-0 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ/ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ0-3 α.α.-2-10-55-5
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ5-2-2-41-53-0 α.α.
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ9-0-1-13-0 α.α.4-2
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ3-00-1-3-0 α.α.2-0
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-80-3 α.α.-0-3 α.α.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ1-48-08-12-03-0 α.α.-