Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Παίδων

<< Ημιτελικοί αγώνες Παίδων
Τελικοί Παίδων >>

Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-1-61-80-21-50-8
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20176-1-4-41-24-14-5
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ7-12-6-2-22-44-5
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ5-00-02-0-1-00-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ8-01-33-50-2-0-6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ5-02-07-25-06-0-