Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Παίδων


Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-1-80-21-50-8
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20176-1-4-44-14-5
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ2-6-2-24-5
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ5-00-02-0-1-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ8-01-33-50-2-0-6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ5-02-07-25-0-