Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Τελικοί Παίδων

<< Παίδων

ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017-
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ-
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ3-0-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ4-2-