Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Τελικοί Νέων

<< Νέων

ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017/Β
ΑΡΒΑΣΙ
ΑΚΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Έ
ΝΩΣΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-6-0
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ-0-2
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΈΝΩΣΗ-
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ3-0-
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ1-1 (πεν: 2-4)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ