Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Προ Ημιτελικοί αγώνες Τζούνιορ

<< Ημιτελικοί αγώνες Τζούνιορ
Τελικοί αγώνες Τζούνιορ >>

A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
1
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-0-0 (πεν: 3-4)
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ-
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20177-0-
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12-1-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1-11-1
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ-