Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία


Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΡΓΙΟΥ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-1-00-50-10-3
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ-1-52-14-21-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-0-2-01-14-0
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-21-4-2-06-04-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ5-01-14-2-2-11-0
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ1-1-1-00-15-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-11-10-4-3-22-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-10-12-2-8-23-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ4-11-01-01-4-
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-10-41-2-1-8
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-40-00-51-31-1-
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ1-24-03-21-14-0-