Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Α΄ Κατηγορία


Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ
ΑΓ.ΓΕΩ
ΡΓΙΟΥ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΛΚΕΙ
ΟΥΣ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Ο
ΔΑΦΝΗ
ΔΑΦΝΩΝ
Α
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-1-00-50-10-31-10-32-0
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-0-1-50-02-22-10-54-21-2
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-01-0-1-32-00-01-14-01-1
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 2-21-4-2-10-00-02-06-04-1
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ5-01-14-2-2-11-07-11-0
Α.Π.Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ4-00-21-1-1-00-00-13-05-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-11-12-20-4-0-33-23-12-1
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ2-12-01-00-13-22-2-0-48-23-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ4-11-00-11-01-4-3-00-1
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-10-10-40-41-21-1-3-01-8
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-40-00-51-30-51-1-0-6
Π.Ο ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΩΝΑ2-21-24-03-13-21-16-14-0-