Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-0-12-23-0
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-3-22-12-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-1-10-20-4
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ -0-12-10-32-3
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ3-03-2-0-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ1-10-1-5-2
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-3-20-2
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-12-110-8-
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ3-33-12-04-1-