Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Β΄ Κατηγορία


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ-
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-2-2
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ -
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-0-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ -
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ3-1-