Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ14


Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΑΤΡΟΜΗ
ΤΟΣ/ΘΥ
ΕΛΛΑ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΟΜΗΡ
ΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Η
ΡΑΚΛΗΣ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
Π.Σ.
ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
Α.Ο.Χ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-4-5
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ/ΘΥΕΛΛΑ0-9-
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-2-1
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΟΜΗΡΟΣ-
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΗΡΑΚΛΗΣ-10-00-4
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ7-1-
Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 20177-1-4-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Α.Ο.Χ2-2-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ2-1-