Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Προπαίδων


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Π.Ο
ΚΑΝΑΡΗ
Σ
ΝΕΝΗΤΩ
Ν
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΔΑΦΝΗ/
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΟΦΙΝΑΠ.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-3-03-010-11-1
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-8-11-510-014-11-6
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ2-42-1-4-211-02-1
Α.Π.Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ 0-4-0-710-00-20-7
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ0-25-0-1-51-10-4
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ1-121-11-1-151-131-14
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ2-17-03-48-1-2-5
ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ0-140-111-113-0 α.α.0-7-
ΚΟΦΙΝΑ0-04-13-23-0 α.α.-1-42-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ5-13-111-0-0-0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ3-11-13-0 α.α.3-0 α.α.7-011-0-