Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ Β
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 1-31-0
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-2 5-3
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 1-3
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 10-1Αναβλήθηκε
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-7
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-2
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-0 2-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ0-3 1-3
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ1-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β0-5