Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.Σ.
ΕΝΩΣΗ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ Β
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ 0-11-33-11-06-12-1Αναβλήθηκε
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-2 1-15-3Αναβλήθηκε2-04-14-0
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ4-11-0 2-25-21-35-1
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 1-12-0 3-11-110-15-19-1
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-21-02-73-2 1-03-1
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ2-12-33-22-1 2-11-13-1
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ1-30-21-21-30-0 5-02-03-0
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ2-60-40-81-40-30-3 1-3
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ1-24-50-20-61-31-15-2
ΠΟΣΕΙΔΩΝ Β1-80-51-52-70-53-53-13-7