Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΚΥΠΕΛΛΟ


Α.Ε.
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗΣ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Κ.Ε.Α.Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ
ΚΙΒΩΤΟ
Σ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ
Α.Ε. ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 4-2
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 4-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ5-3
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ
Π.Α.Σ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ1-3