Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-12


Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ 1
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ 2
ΑΚΑΔ.Π
Δ.
ΚΟΦΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ /
ΑΤΛΑΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ /
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
3
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
4
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 1
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 2
ΑΚΑΔ.ΠΟΔ. ΚΟΦΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ / ΑΤΛΑΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 4