Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Νέων


Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ/Ο
ΜΗΡΟΣ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΕΝΩΣΗ
ΔΑΦΝΗ/
ΘΥΕΛΛΑ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΚΥΒΕ
ΛΗ-ΛΕΩ
Ν
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΔΑ/ΚΑ
ΝΑΡΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
/ΛΑΙΛΑ
ΠΑΣ
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ/ΟΜΗΡΟΣ3-0 α.α.-0-66-10-21-60-20-6
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΕΝΩΣΗ3-0 α.α.5-2-8-11-10-32-02-2
ΔΑΦΝΗ/ΘΥΕΛΛΑ3-0 α.α.4-00-2-0-70-71-01-6
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ3-0 α.α.2-04-04-0-3-04-31-2
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ/ΚΑΝΑΡΗΣ3-0 α.α.4-05-28-02-1-3-00-3
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ3-0 α.α.6-21-41-04-10-4-1-2
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ/ΛΑΙΛΑΠΑΣ3-0 α.α.7-03-14-12-21-13-0-