Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Παίδων


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ο
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΔΑΦΝΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΚΥΒΕ
ΛΗ-ΛΕΩ
Ν
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΔΑ/ΚΑ
ΝΑΡΗΣ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-0-87-10-22-33-0 α.α.0-6
Α.Ο ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-14-25-12-33-0 α.α.1-62-5
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ0-9-0-3 α.α.0-3 α.α.0-10
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ0-93-0 α.α.-1-70-131-13
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ6-07-2-3-0 α.α.0-70-70-11
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-0 α.α.6-0-3-0 α.α.4-02-4
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΘΥΕΛΛΑ/ΔΑΦΝΗ4-04-16-07-0-1-71-10
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ8-18-06-02-1-1-32-6
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ/ΚΑΝΑΡΗΣ9-012-07-06-23-0 α.α.-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ6-15-03-0 α.α.6-32-2-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ5-04-010-11-03-15-0-