Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
1ος Όμιλος Junior

2ος Όμιλος Junior >>

Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
1
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΔΑΦΝΗ
ΚΑΝΑΡΗ
Σ/ΚΑΛΑ
ΜΩΤΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ 2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-1-51-40-00-7
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ3-0 α.α.-0-34-1
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-03-4-0-17-0
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 116-02-0-5-09-012-0
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ1-70-3-4-21-1
ΘΥΕΛΛΑ/ΔΑΦΝΗ4-6-5-03-1
ΚΑΝΑΡΗΣ/ΚΑΛΑΜΩΤΗ1-11-00-3-0-11
ΚΟΦΙΝΑΣ 23-20-61-61-0-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 32-11-41-95-110-1-