Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Προημιτελικοί Τζούνιορ

<< Ημιτελικοί αγώνες Τζούνιορ
Τελικοί αγώνες Τζούνιορ >>

Α.Π.Ε
ΜΙΚΡΑΣ
ΙΑΤΙΚΗ
Α.Π.Π.
Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
1
Ε.Φ.Κ
ΠΟΣΕΙΔ
ΩΝ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ 1
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΔΑ
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΑΔΗΜΙΑ
3
Α.Π.Ε ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-0-7
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ-0-3
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ 1-
Ε.Φ.Κ ΠΟΣΕΙΔΩΝ-1-8
ΚΟΦΙΝΑΣ 1-
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-0-3
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2-
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3-