Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 02/10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ (06/10/2017 11:20)

Στη Χίο σήμερα, 02-10-2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης, προκειμένου να εκδικαστεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου 775/26-09-2017 ένσταση του σωματείου «Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ» κατά του κύρους του αγώνα «Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ – ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ» (Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου, 24-09-2017).

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου, αφού εξέτασε την ένσταση του ενιστάμενου σωματείου και το φύλλο αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. 2017, του Κανονισμού Προπονητών Ε.Π.Ο. 2017-18 και της προκήρυξης πρωταθλήματος Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου 2017-18 αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

 

Η  υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου 775/26-09-2017 ένσταση του σωματείου «Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ» υποβλήθηκε παραδεκτά βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 η Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. έτους 2017 και εμπρόθεσμα βάσει του άρθρου 23, παρ. 4β Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. 2017 , ενώ καταβλήθηκε και το παράβολο υπέρ της Ε.Π.Σ. Χίου, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 23, παρ. 4γ Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. έτους 2017 και από το άρθρο 9 παρ. ε της υπ’ αριθμ. πρωτ. 478/26-07-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου (προσκομίστηκε το σχετικό τραπεζικό παραστατικό).

Ακολούθως, η πειθαρχική επιτροπή προχώρησε στην ουσία της υπόθεσης και έκρινε ομόφωνα τα εξής:

Στο άρθρο 23 παρ. 1η του  Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. έτους 2017 («Υποβολή ενστάσεων») αναφέρεται ότι επιτρέπεται η υποβολή ένστασης για τον ακόλουθο λόγο:

«Κατά του κύρους του αγώνα ο οποίος τελέστηκε μη νόμιμα και κατά παράβαση διάταξης του Κ.Α.Π. ή εγκεκριμένης προκήρυξης, στην οποία διάταξη, όμως, θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ως κύρωση ότι ενδεχόμενη παράβαση της συνιστά αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα.».

Στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 478/26-07-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου αναφέρεται το εξής:

«Τα σωματεία που θα συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν ως προπονητή, που θα δηλώνεται και στους αγώνες, κάτοχο διπλώματος ή πιστοποίησης UEFA ή απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα ποδόσφαιρο με την υποχρέωση (των τελευταίων) κατοχής ταυτότητας τριετούς διάρκειας της Ε.Π.Ο.».

 

Στην κρινόμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα αναγραφόμενα εκ μέρους του διαιτητή στο φύλλο αγώνα, και τις διευκρινίσεις του ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Χίου από την οποία κλήθηκε βάσει του άρθρου 23 παρ. 4β Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Ε.Π.Ο. έτους 2017, το σωματείο «ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ» δήλωσε προπονητή με πιστοποίηση της UEFA,  αλλά χωρίς να κατέχει ταυτότητα όπως ορίζει η προκήρυξη της Ε.Π.Σ. Χίου.

Ωστόσο, το άρθρο 23 παρ. 1η απαιτεί ρητή αναφορά στην προκήρυξη ότι η κύρωση της συγκεκριμένης παράβασης συνιστά αντικανονική διεξαγωγή αγώνα, κάτι που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη. Συνεπώς, δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα. Περαιτέρω, το άρθρο 11 του Κανονισμού προπονητών Ε.Π.Ο. 2017 ορίζει ότι «Για τα σωματεία τοπικών κατηγοριών το χρηματικό πρόστιμο θα ορίζεται από τις τοπικές Ενώσεις στις προκηρύξεις με τις οποίες θα καθορίζουν την υποχρεωτικότητα (ή μη) της πρόσληψης προπονητή». Ωστόσο, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 478/26-07-2017 προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου δεν προβλέπεται κάποια κύρωση, συνεπώς, το καθ ού η ένσταση σωματείο πρέπει να μείνει ατιμώρητο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 775/26-09-2017 ένσταση του σωματείου «Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ» για αντικανονική διεξαγωγή του αγώνα «Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ – ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ» (Πρωτάθλημα Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου, 24-09-2017) και αποφασίζει την κατάπτωση του παραβόλου υπέρ του ταμείου της Ε.Π.Σ. Χίου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. ε της υπ’ αριθμ. πρωτ. 478/26-07-2017 προκήρυξης πρωταθλήματος Παίδων Ε.Π.Σ. Χίου.

 

ΧΙΟΣ 02-10-2017

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

      Ο Πρόεδρος                                                                                                       Τα μέλη

 

                 ΠΑΧΟΣ                                                                                                         ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

             ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                                            ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ