:


27/10/2017 (27/10/2017 12:59)

Αριθμς πρακτικο: 10/2017-2018

Στην Χο σμερα, 27-10-2017 , ημρα της εβδομδας Παρασκευ στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου, συνεδρασε η Πειθαρχικ Επιτροπ της νωσης, προκειμνου εκδικσει την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 924/17-10-2017 καταγγελα του σωματεου «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» , η οποα στρφεται κατ του ποδοσφαιριστ του σωματεου «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014» Nela Olsi (αριθμς δελτου ΕΠΟ: 1311609) και αφορ σε παρβαση που προβλπεται και τιμωρεται πειθαρχικ απ τις διατξεις των ρθρων 1, 2, 10 παρ.1γ και παρ. 6στ του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 925/19-10-2017 καταγγελα του σωματεου «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014», η οποα στρφεται κατ του προπονητ του σωματεου «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Κακοσιου Γεωργου (αρ. ταυτ. ΕΠΟ/ΕΠΣ: 630) και αφορ σε παρβαση που προβλπεται και τιμωρεται πειθαρχικ απ τις διατξεις των ρθρων 1 και 2η του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. και με την οποα το σωματεο ζητει επσης την διαγραφ της ποινς του ποδοσφαιριστ του σωματεου Βεντου Μιχαλ (αριθμς δελτου ΕΠΟ: 1272102) βσει του ρθρου 10 παρ. 5 στ, β του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. Αμφτερες οι καταγγελες, αφορον περιστατικ που συνβησαν κατ τη διρκεια του ποδοσφαιρικο αγνα μεταξ των σωματεων «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014 – Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που διεξχθη στις 15-10-2017 στο δημοτικ στδιο Χου για την 4η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος της Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου.

Η Πειθαρχικ Επιτροπ, αφο εξτασε τις καταγγελες των καταγγελντων σωματεων, αφο λαβε υπψη την απολογα και το υπμνημα του απολογουμνου ποδοσφαιριστ του σωματεου «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014» Nela O., την απολογα του προπονητ του σωματεου «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» Κακοσιου Γ. και την υπ' αριθμ.πρωτ. 34081/26-10-2017 γνωμοδτηση της νομικς υπηρεσας της Ε.Π.Ο κατπιν του απ 23/10/2017 σχετικο ερωτματος της Επιτροπς αυτς, και αφο εξτασε το φλλο αγνα, την κθεση του παρατηρητ και τις διευκρινσεις διαιτητ και παρατηρητ, αποφσισε ομφωνα βσει των διατξεων του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο. τα εξς:

Αποφασζει την συνεκδκαση των προαναφερθντων καταγγελιν λγω συνφειας και προς αποφυγ εκδσεως αντιφατικν αποφσεων. Περαιτρω:

Σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 15 παρ. 8 του Κ.Α.Π Επαγγελματικν και Ερασιτεχνικν Πρωταθλημτων:

“ Το Φ.Α αποτελε μσο απδειξης, τσο για το κρος αγνα, σο και για τον πειθαρχικ λεγχο. Επιτρπεται ανταπδειξη των λοιπν παρατηρσεων του διαιτητ με βση τα στοιχεα και μνο που προκπτουν απ τις εκθσεις εντεταλμνων, σχετικ με τη διεξαγωγ του αγνα προσπων (εκθσεις παρατηρητν αγνα, παρατηρητν διαιτησας). Η χρση οπτικν μσων (π.χ βντεο, φωτογραφες) ως αποδεικτικο υλικο, σχετικ με τα διαδραματισθντα στον αγωνιστικ χρο επιτρπεται, αυτεπγγελτα κατπιν καταγγελας αποκλειστικ και μνο στις εξς περιπτσεις: α) διαπστωση λανθασμνης αναγραφς υπατιου ποδοσφαιριστ (ταυττητας προσπου παραβτη), β) παρβαση η οποα διεπρχθη και δεν τιμωρθηκε απ τον διαιτητ διτι διλαθε της προσοχς του διαιτητ. Για τα διαδραματισθντα στις εξδρες του σταδου και λοιπος χρους του γηπδου επιτρπεται η χρση βντεο χωρς περιορισμος, κατ τα προβλεπμενα στον πειθαρχικ κδικα της Ε.Π.Ο. Στις περιπτσεις αυτς εναι υποχρεωτικ η κλση σε απολογα”.

Σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 3 παρ. 2 του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο:

“ Οι ποινς που αναφρονται στον παρντα, στους λοιπος κανονισμος και στο καταστατικ της Ε.Π.Ο επιβλλονται, σε βρος των φυσικν νομικν προσπων του ρθρου 2, με βση τις αναφορς και περιγραφς των αξιωματοχων του αγνα που προβλπονται στον Κ.Α.Π (Φλλο αγνα, εκθσεις παρατηρητν αγνα). Λοιπ αποδεικτικ στοιχεα μπορον να ληφθον υπψη ιδως οι εκθσεις της αστυνομικς αρχς και το οπτικ υλικ του αγνα που προβλπεται στον παρντα. Σε κθε περπτωση, δωξη δεν μπορε να ασκηθε και ποινς δεν μπορον να επιβληθον σε βρος των φυσικν νομικν προσπων του ρθρου 2 μνο με βση τις εκθσεις της αστυνομικς αρχς το οπτικ υλικ του αγνα, πλην της ρητς εξαρεσης του ρθρου 10 παρ. 5 στ και σε περιπτσεις φαινομνων βας, ρατσισμο στα γπεδα κατ την οποα η δωξη μπορε να γνει κατπιν χρσης οπτικν μσων (π.χ βντεο, φωτογραφες). Για τα διαδραματισθντα στις εξδρες του σταδου και λοιπος χρους του γηπδου επιτρπεται η χρση του βντεο χωρς περιορισμος (ρθρο 15 παρ. 8 του Κ.Α.Π). Στις περιπτσεις αυτς εναι υποχρεωτικ η κλση σε απολογα”.

Σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 10 παρ. 5 παρ. ε και στ του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο.:

ε. “Οι ποινς του παρντος ρθρου επιβλλονται και για τα αντστοιχα παραπτματα των ποδοσφαιριστν που γιναν μετ τη λξη του αγνα, μσα στα αποδυτρια τις υπλοιπες εγκαταστσεις του αγωνιστικο χρου απλς μσα στον περιφραγμνο χρο στο γπεδο παιδις, οπωσδποτε μως μχρις του συνταχθε και υπογραφε το Φ.Α και μνον εφσον η παρβαση γρφτηκε απ το διαιτητ στην οικεα στλη των παρατηρσεων αυτο του Φ.Α, τιμωρεται δε σμφωνα με τις διατξεις του παρντος ρθρου και η κτιση της ποινς αρχζει απ την επμενη ημρα της διπραξης της παρβασης. Για την περπτωση αυτ δεν απαιτεται αποβολ (επδειξη κκκινης κρτας) του ποδοσφαιριστ”.

στ. “Η χρση οπτικν μσων (π.χ. βντεο, φωτογραφες) ως αποδεικτικο υλικο για την επιβολ ποινν σε ποδοσφαιριστς επιτρπεται, αυτεπαγγλτως κατπιν καταγγελας οποιασδποτε Π.Α.Ε. της διας κατηγορας, αποκλειστικ και μνο στις εξς περιπτσεις:

α) διαπστωση λανθασμνης αναγραφς υπατιου ποδοσφαιριστ (ταυττητας προσπου παραβτη

β) παρβαση η οποα διεπρχθη και δεν τιμωρθηκε απ τον διαιτητ διτι διλαθε της προσοχς του διαιτητ.

Στις περιπτσεις αυτς εναι υποχρεωτικ η κλση σε απολογα».

Σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 29 παρ. 5 α και β του Κ.Α.Π. ποδοσφαιρικν πρωταθλημτων της Ε.Π.Ο.:

α. «Τα ραδιοτηλεοπτικ δικαιματα και τα δικαιματα διαδικτυακς (μσω ντερνετ) μετδοσης των Πανελλνιων ερασιτεχνικν πρωταθλημτων, των τοπικν πρωταθλημτων ευθνης των Ε.Π.Σ και των πρωταθλημτων του ποδοσφαρου Σλας (5Χ5) ρυθμζονται με τις προκηρξεις της οικεας διοργαντριας».

β. “Κθε σμβαση παραχρησης των αναφερομνων στην παργραφο 1 δικαιωμτων μεταξ ενς σωματεου και ενς δικαιοχου φορα θα πρπει να εγκρνεται απ τις κατ περπτωση διοργαντριες......”

Τλος, σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 21 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Ε.Π.Σ. Χου 492/31-07-2017 προκρυξη Α και Β ερασιτεχνικς κατηγορας περιδου 2017-2018:

«Ισχουν σα καθορζει το ρθρο 29 του Κ.Α.Π. Τα ραδιοτηλεοπτικ δικαιματα και τα δικαιματα διαδικτυακς μετδοσης (κθε αγνα) ανκουν στα γηπεδοχα σωματεα. Κθε σμβαση παραχρησης των αναφερομνων στην προηγομενη παργραφο δικαιωμτων μεταξ ενς σωματεου και ενς δικαιοχου φορα θα πρπει να εγκρνεται απ την Ε.Π.Σ. Χου. Απαγορεεται η απευθεας (ζωνταν) μετδοση κθε αγνα ταν η σμβαση παραχρησης των δικαιωμτων δεν χει εγκριθε απ τη διοργαντρια».

 

Στην κρινμενη περπτωση, τα καταγγλοντα σωματεα επικαλονται απσπασμα του επμαχου ποδοσφαιρικο αγνα, το οποο χει αποτυπωθε σε βντεο τοπικο τηλεοπτικο σταθμο και χει αναρτηθε στο διαδκτυο και πιο συγκεκριμνα στον ακλουθο σνδεσμο (link) : http://www.youtube.com/watch?v=iKFAYzYOm5y. Ωστσο, σμφωνα με τις προαναφερθεσες διατξεις του Κ.Α.Π και του Πειθαρχικο Κδικα της Ε.Π.Ο συνγεται το συμπρασμα τι για να ληφθε υπψη απ την παροσα Επιτροπ κατπιν των συνεκδικαζμενων καταγγελιν το συγκεκριμνο βντεο και να επιβληθον οι αναλογεσες ποινς θα πρπει το επμαχο βντεο να χει ληφθε απ τηλεοπτικ σταθμ που να διαθτει την απαρατητη δεια νμιμης λειτουργας και κατπιν υπογραφς σχετικς σμβασης με το γηπεδοχο σωματεο που να χει εγκριθε απ την Ε.Π.Σ Χου. Κτι ττοιο δεν συνβη σε αυτ την περπτωση. Περαιτρω, το εν λγω οπτικοακουστικ υλικ εναι αποσπασματικ περιλαμβνοντας το μεγαλτερο μρος της δινεξης του 75ου λεπτο, χι μως λο το συμβν απ το ξεκνημα ως το τλος.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Η Πειθαρχικ Επιτροπ της Ε.Π.Σ. απορρπτει ομφωνα ως απαρδεκτες τις υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 924/17-10-2017 και 925/19-10-2017 καταγγελες των σωματεων «Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και «Α.Π.Ο. ΧΙΟΥ 2014» και δεν υπεισρχεται στην ουσα των καταγγελιν και λοιπν ισχυρισμν των δο σωματεων.

 

        ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ 27-10-2017

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

                              Πχος                                                                                                 Κλαδις Νικλαος

                              Εμμανουλ                                                                                        Μπλτζιος Ελευθριος