Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Διατακτικό Απόφασης Εφέσεων 21/2018 ΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ (16/4/2018 10:01)

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
21/2018

Σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ με την υπ’αριθμ. 21/2018 απόφαση της δέχεται τυπικά και κατ’ ουσία του σωματείου «ΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ» κατά του υπ’αριθμ. 25/2017-2018 πρακτικού της από 09/02/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ ΧΙΟΥ.
Κηρύσσει την ως άνω απόφαση ανυπόστατη.
Διατάζει την απόδοση του παραβόλου της έφεσης.
Διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο Ερευνητικό Τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις δικές της ενέργειες.
  Κρίθηκε, αποφασίστηκε στις  12/04/2018 και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 13/04/2018.