:


25/04/2018 (26/4/2018 11:33)

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

Αριθμς απφασης: 34/2017-2018

 

Στη Χο και τα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου, σμερα 25-04-2018 ημρα της εβδομδας Τετρτη, η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου διασκφθηκε για να λβει απφαση αναφορικ με τη μη διεξαγωγ του ποδοσφαιρικο αγνα ανμεσα στα σωματεα: «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν – Α.Ο. Πανοινοσιος» που εχε προγραμματιστε να διεξαχθε στις 21-04-2018 ημρα της εβδομδας Σββατο και ρα 17:00 στο γπεδο Θυμιανν Χου για την 22η αγωνιστικ ημρα του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου.

Η επιτροπ συνεδρασε στις 24-04-2018 και ρα 19:00 στο ακροατρι της στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου κατπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου 423/23-04-2018 ατησης του σωματεου «Πανεπιστμιο» προς ακραση απ την πειθαρχικ επιτροπ αναφορικ με τη συγκεκριμνη υπθεση.

Κατ την εκφνηση της υπθεσης, το σωματεο «Πανεπιστμιο» εκπροσωπθηκε απ τον υπογρφοντα την ατηση προς ακραση, κ. Σγουρ Ευγγελο και το σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» εκπροσωπθηκε απ τον κ. Ζαννκο Σταρο βσει του υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου: 433/24-04-2018 εγγρφου του σωματεου προς την πειθαρχικ επιτροπ.

Οι εκπρσωποι του σωματεου «Πανεπιστμιο», χοντας ννομο συμφρον, το οποο πιστοποιεται απ τον βαθμολογικ πνακα της Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, ισχυρστηκαν τι ο συγκεκριμνος ποδοσφαιρικς αγνας δεν πραγματοποιθηκε με υπαιτιτητα του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος» και ζτησαν την τιμωρα του με βση τις διατξεις του Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017. Πιο συγκεκριμνα, προσκμισαν ενπιον της επιτροπς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.1-1/1491/2018 βεβαωση του Κεντρικο Λιμεναρχεου Χου με βση την οποα στις 21-04-2018 και ρα 09:05 το Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΑΙ III» Ν. ΧΙΟΥ 424 κατπλευσε στο λιμνα Χου προερχμενο απ το λιμνα Οινουσσν. Επικαλομενοι το εν λγω γγραφο, οι εκπρσωποι του σωματεου: «Πανεπιστμιο», ισχυρστηκαν τι η αποστολ του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος» θα μποροσε να παρεβρεθε στο νησ της Χου απ το πρω της 21-04-2018 προκειμνου να συμμετχει στον προγραμματισμνο ποδοσφαιρικ αγνα καθς δεν υπρχε διακοπ συγκοινωνιν. Περαιτρω, επικαλστηκαν τι κατ το εν λγω δρομολγιο, αποβιβστηκαν στο λιμνα Χου τσσερις ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος», γεγονς το οποο βεβαωσε ανωμοτ ως μρτυρας ο κ. Τσαρδκας Βασλειος. Τλος, επικαλστηκαν, τι στο νησ της Χου διαμνουν μνιμα αρκετο ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος», οι οποοι θα μποροσαν να αγωνιστον μαζ με τους τσσερις ποδοσφαιριστς που αποβιβστηκαν το πρω της 21-04-2018 και να συμπληρσουν αποστολ.

Ο εκπρσωπος του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος», προσκμισε ενπιον της επιτροπς την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.1/88/18 βεβαωση του Λιμενικο Σταθμο Οινουσσν Χου με βση την οποα, στις 21/04/2018, τθηκε σε ισχ μετ τις 12:00 μ.μ. απαγορευτικ αππλου των θαλσσιων ταξ απ τον λιμνα Οινουσσν λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν και βσει αυτς της βεβαωσης, ισχυρστηκε τι το σωματεο δεν μπρεσε να αγωνιστε λγω διακοπς συγκοινωνιν, επικαλομενος ανωτρα βα, βσει του ρθρου 17 παρ. 4 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017. Επιβεβαωσε τι κατ το πρωιν δρομολγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» αποβιβστηκαν πργματι στον λιμνα Χου τσσερις ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος», επικαλομενος τι ρθαν στην Χο χι μνο εν ψει του ποδοσφαιρικο αγνα αλλ και για προσωπικς τους πρωινς υποθσεις (μαθματα, προσωπικς δουλεις, κτλ) και τι η αποστολ του σωματεου με τους υπλοιπους πακτες, τις εμφανσεις, τις μπλες, τα δελτα των ποδοσφαιριστν και τις καταστσεις υγεας επρκειτο να αναχωρσει με θαλσσιο ταξ μετ τις 12 μ.μ.

 

Α. Η ποψη της πλειοψηφας:

Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου αποφσισε κατ πλειοψηφα με τη σμφωνη γνμη του προδρου της επιτροπς Πχου Εμμανουλ και του μλους της επιτροπς Κλαδι Νικολου τα ακλουθα:

πως προκπτει απ τα διδγματα της κοινς περας, τα σωματεα της Ε.Π.Σ. Χου χρησιμοποιον ετε θαλσσια ταξ ετε προγραμματισμνα δρομολγια για τις μετακινσεις τους απ το νησ των Οινουσσν προς το νησ της Χου και αντστροφα λγω  της εγγτητας των δο νησιν, πως δικαιονται και πως πρττουν συχν και κτοικοι των νησιν για τις μετακινσεις τους. Οφελουν ωστσο, σε περπτωση της αδυναμας εκτλεσης δρομολογου των θαλσσιων ταξ, να μεταβον με το προγραμματισμνο δρομολγιο της γραμμς εφσον αυτ εκτελεται.

πως προκπτει απ τα προσκομιζμενα γγραφα, η απαγρευση αππλου θαλσσιων ταξ απ τον λιμνα Οινουσσν τθηκε σε ισχ στις 12:00 μ.μ. της 21/04/2018. Συνεπς, κατ την ρα εκτλεσης του πρωινο προγραμματισμνου δρομολογου του Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» (08:00) απ λιμνα Οινουσσν προς λιμνα Χου, δεν ταν γνωστ στο σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» η επικεμενη απαγρευση αππλου των θαλσσιων ταξ, προκειμνου να κριθε τι φειλε η αποστολ του σωματεου να αναχωρσει απ τις Οινοσσες στις 08:00 π.μ. και να χει προετοιμαστε για αναχρηση τουλχιστον απ τις 07:00 π.μ. λλωστε, η συγκεκριμνη ρα αναχρησης (08:00) ταν εννα (9) ρες πριν την προγραμματισμνη ναρξη του αγνα και πως προκπτει απ τα διδγματα της κοινς περας, τα σωματεα που εκτελον δρομολγια απ και προς τις Οινοσσες, τα πραγματοποιον σε χρονικ διστημα πολ μικρτερο των εννα ωρν πριν τη διεξαγωγ του αγνα, δεδομνου τι η διρκεια του δρομολογου απ τον λιμνα Οινουσσν προς τον λιμνα Χου και αντστροφα εναι μλις εξντα λεπτ της ρας περπου.

Συνεπς, κρθηκε τι καλπιστα το σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» δεν αναχρησε στις 08:00 με το προγραμματισμνο δρομολγιο αφο δεν εχε εκδοθε ττε το απαγορευτικ των θαλσσιων ταξ, τα οποα χρησιμοποιονται κατ κρον απ πολλ σωματεα της Ε.Π.Σ. Χου για μετβαση απ και προς τις Οινοσσες.

Σε περπτωση κατ την οποα, η απαγρευση αππλου των θαλσσιων ταξ εχε δη εκδοθε νωρτερα απ τις 08:00 π.μ. , ττε η αποστολ του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος» φειλε να εχε αναχωρσει με το προγραμματισμνο δρομολγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» που εκτελστηκε κανονικ.

Η ρα κατ την οποα τθηκε σε ισχ η απαγρευση αππλου θαλσσιων ταξ απ τον λιμνα Οινουσσν (12:00 μ.μ.) ταν πντε (5) ρες πριν την προγραμματισμνη ρα ναρξης του αγνα. Παρλα, αυτ, το σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» φειλε και πλι να μεταβε στο νησ της Χου με οποιοδποτε λλο μεταφορικ μσο ταν εφικτ εκενη τη στιγμ (πραν των θαλσσιων ταξ για τα οποα απαγορετηκε ο αππλους απ τις Οινοσσες). Ωστσο, πραν της απαγρευσης αππλου θαλσσιων ταξ, δεν πραγματοποιθηκε καννα λλο δρομολγιο απ τις 12:00 μ.μ. και μετ απ λιμνα Οινουσσν προς λιμνα Χου, καθς η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.1-1/523/18 βεβαωση του Κεντρικο Λιμεναρχεου Χου προς την πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου, βεβαινει τι το μοναδικ δρομολγιο που λαβε χρα στις 21-04-2018 απ τον λιμνα Οινουσσν προς τον λιμνα Χου ταν αυτ του Ε/Γ-Ο/Γ «ΟΙΝΟΥΣΑΙ ΙΙΙ» που κατπλευσε στον λιμνα Χου στις 09:05, ρα κατ την οποα δεν ταν ακμα γνωστ η απαγρευση αππλου θαλσσιων ταξ απ τον λιμνα Οινουσσν. ρα, αποδεχθηκε τι δεν υπρξε κποιο λλο μεσημεριαν απογευματιν δρομολγιο που να εκτελστηκε απ τον λιμνα Οινουσσν προς τον λιμνα Χου στις 21/04/2018 και το οποο θα φειλε να χρησιμοποησει το σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» ταν ταν πλον γνωστ το απαγορευτικ αππλου των θαλσσιων ταξ.

Το ρθρο 17 παρ. 4 του Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017 απαλλσσει μα ομδα απ κυρσεις μη συμμετοχς σε αγνα για λγους ανωτρας βας, αναφροντας ενδεικτικ τη διακοπ των συγκοινωνιν για οποιαδποτε αιτα. Ως οποιαδποτε αιτα της διακοπς των συγκοινωνιν, δεν θεωρεται λοιπν μνο η απαγρευση αππλου, αλλ και λλες αιτες, πως π.χ. απεργα μη εκτλεση προγραμματισμνου δρομολογου. Στην προκειμνη περπτωση για χρονικ διστημα πντε (5) ωρν πριν τον αγνα υπρξε διακοπ των συγκοινωνιν απ Οινοσσες προς Χο, χι μνο λγω της απαγρευσης αππλου των θαλσσιων ταξ, αλλ και λγω της μη εκτλεσης μεσημεριανο απογευματινο δρομολογου του «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» λλου πλοου.

Περαιτρω, ο ισχυρισμς του σωματεου «Πανεπιστμιο» τι κποιοι ποδοσφαιριστς του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος» διαμνουν μνιμα στο νησ της Χου, εναι απορριπτος, καθς, πως προκπτει απ το καταστατικ του σωματεου: «Α.Ο. Πανοινοσσιος», η δρα του σωματεου εναι το νησ των Οινουσσν Χου, συνεπς ακμα και αν κποιοι ποδοσφαιριστς διαμνουν μνιμα στο νησ της Χου, εν τοτοις, (εκτς των ποδοσφαιριστν του σωματεου που μνουν μνιμα στις Οινοσσες και δεν εχαν μεταβε στην Χο), οι εμφανσεις του σωματεου , οι μπλες, τα δελτα των ποδοσφαιριστν και οι καταστσεις υγεας τεκμαρεται τι βρσκονται στο νησ των Οινουσσν, καθς χωρς εμφανσεις, δελτα ποδοσφαιριστν και καταστσεις υγεας δεν επιτρπεται να συμμετχει μα ομδα σε ποδοσφαιρικ αγνα ακμα και αν συμπληρνει αποστολ. Τλος, απ το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χου: 422/23-04-2018 μνυμα ηλεκτρονικο ταχυδρομεου του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος»  το οποο εστλη στις 21/04/2018 και ρα 14:05, προς την Ε.Π.Σ. Χου, προκπτει γκαιρη ενημρωση της διοργαντριας. Συνεπς, κρθηκε τι το σωματεο «Α.Ο. Πανοινοσσιος» δεν συμμετεχε στον ποδοσφαιρικ αγνα με αντπαλο το σωματεο «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν» στις 21/04/2018 και ρα 17:00 για λγους ανωτρας βας και πρπει να απαλλαχθε κυρσεων βσει του ρθρου 17 παρ. 4 Κ.Α.Π. Ε.Π.Ο. 2017.

Β. Η ποψη της μειοψηφας:

Σε σχση με την εκτμηση της ουσας της υπθεσης, υποστηρχθηκε διαφορετικ ποψη απ το μλος της πειθαρχικς επιτροπς, κ. Μπλτζιο Ελευθριο, ο οποος κρινε τι ο εν λγω ποδοσφαιρικς αγνας δεν διεξχθη με υπαιτιτητα του σωματεου: «Α.Ο. Πανοινοσσιος». Η ποψη αυτ αποτυπθηκε σε γγραφο που κατθεσε ο κ. Μπλτζιος και το οποο αναφρει τα εξς:

«Ο ποδοσφαιρικς αγνας «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν-Α.Ο. Πανοινοσσιος» δεν τελστηκε με υπαιτιτητα του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος». Καταρχς, δεν υπρξε διακοπ των συγκοινωνιν, καθς το πλοο της γραμμης (ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ) εκτλεσε κανονικ το δρομολγιο απ Οινοσσες προς Χο το πρω της διας ημρας και απ Χο προς Οινοσσες το μεσημρι της διας ημρας. Τα θαλσσια ταξ δεν αποτελον πλοα της γραμμς καθς δεν χουν προγραμματισμνα δρομολγια, αλλ τα δρομολγια διαμορφνονται ανλογα με το ενδιαφρον που θα προκψει για τη μσθωση αυτν. Το απαγορευτικ αππλου που επικαλεται το σωματεο: «Α.Ο. Πανοινοσσιος» σχυε μνο για τα θαλσσια ταξ και χι για το πλοο της γραμμς που εκτλεσε κανονικ το δρομολγιο και το σωματεο εχε τη δυναττητα να χρησιμοποισει αυτ προκειμνου να βρσκεται γκαιρα στη Χο για τη διεξαγωγ του αγνα, πως πραξαν οι τσσερις πακτες που αποδεχθηκε τι ρθαν στην Χο το πρω της διας ημρας. Αντιθτως, επλεξε, με δικ του ευθνη, να μεταβε στη Χο με μσο που απαγορεεται να ταξιδψει με λιγτερα μποφρ σε σχση με το πλοο της γραμμς. Δετερον, σμφωνα με τα σα κατθεσε ο εκπρσωπος του σωματεου: «Α.Ο. Πανοινοσσιος» κ. Ζαννκος, πργματι τσσερις πακτες του σωματεου φτασαν το πρω της 21/04/2018 στην Χο. Επιπλον, ισχυρστηκε τι ανμεναν λλους τσσερις να ρθουν με το θαλσσιο ταξ, το οποο θα αναχωροσε στις 14:00 απ τις Οινοσσες, μως δεν μπρεσαν να ρθουν λγω απαγρευσης αππλου θαλσσιων ταξ. Ο ισχυρισμς αυτς δεν εναι πειστικς καθς σε ερτηση που του υπβαλα αναφορικ με το ποιοι ταν αυτο οι πακτες, αρνθηκε να απαντσει, παρλο που πως κατθεσε, γνριζε ποιοι ταν. Επιπλον, αρνθηκε να ονομσει τους πακτες του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος που εναι κτοικοι Χου και βρισκταν δη στην Χο την ημρα του αγνα, παρλο που ως αρχηγς της ομδας εναι σε θση να τους γνωρζει. Ως εκ τοτου, θεωρ τι το σωματεο: «Α.Ο. Πανοινοσσιος», κατ’ επφαση επικαλεται το απαγορευτικ αππλου των θαλσσιων ταξ και τι ο ποδοσφαιρικς αγνας «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν-Α.Ο. Πανοινοσσιος» δεν τελστηκε με υπαιτιτητα του σωματεου «Α.Ο. Πανοινοσσιος» και χι για λγους ανωτρας βας».

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

- Η πειθαρχικ επιτροπ της Ε.Π.Σ. Χου  αποφασζει τον εκ νου ορισμ του ποδοσφαιρικο αγνα μεταξ των σωματεων: «Α.Π.Π.Σ. Ηρακλς Θυμιανν – Α.Ο. Πανοινοσσιος» για την 22η αγωνιστικ μρα του πρωταθλματος Α κατηγορας Ε.Π.Σ. Χου, απ την επιτροπ πρωταθλματος και κυπλλου της Ε.Π.Σ. Χου βσει των διατξεων του ρθρου 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π. και εντς των προθεσμιν που αυτ ορζει.

 

- Κρθηκε αποφασστηκε και δημοσιεθηκε σε συνεδραση της πειθαρχικς επιτροπς στα γραφεα της Ε.Π.Σ. Χου στις 25-04-2018.

 

 

ΧΙΟΣ, 25-04-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ