Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

Αποφάσεις Πειθαρχικής Επιτροπής 24/09/2018 ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (26/9/2018 14:48)

Αριθμός απόφασης: 03/2018-2019

 

Στη Χίο σήμερα 24-09-2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

  1. Φ.Α. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ

                                    (Κ16: 22-09-2018) :

 

- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ

Κλήση σε απολογία στις 27-09-2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου στα πλαίσια της εκδίκασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου: 942/24-09-2018 ένστασης του σωματείου: «Π.Σ. Αίαντας Χίου 2017».

 

- Π.Σ. ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ

Κλήση προς ακρόαση στις 27-09-2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου στα πλαίσια της εκδίκασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Π.Σ. Χίου: 942/24-09-2018 ένστασης που υπέβαλε.

 

 

  1. Φ.Α. Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ – Κ.Ε.Α.Σ. ΦΑΡΚΑΙΝΑ

                                (Κύπελλο: 23-09-2018) :

 

- ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ Γ. – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 30 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για υβριστική συμπεριφορά κατά αξιωματούχου του αγώνα. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

ΧΙΟΣ 24-09-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΧΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ