Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 14


Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΧΙΟΥ -
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ /
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΚΟΦΙΝΑ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
1
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
2
ΠΟΔ.ΑΚ
ΔΗΜΙΑ
3
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 1-25-2
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ 5-11-15-1
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ 1-11-71-21-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ - ΚΛΑΣΣΙΚΟ / ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΦΙΝΑ2-0 1-42-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ0-31-1 2-4
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 14-01-4
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2Αναβλήθηκε4-0 4-0
ΠΟΔ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ 3