Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ16


ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017/Β
ΑΡΒΑΣΙ
ΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΑΤΡΟΜ
ΗΤΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Μ
ΙΚΡΑΣΙ
ΑΤΙΚΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-9-06-05-14-21-2
ΘΥΕΛΛΑ/ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ0-4-0-3 α.α.0-50-30-7
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ0-28-1-3-42-42-4
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ0-105-00-3-3-20-2
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ3-18-02-02-2-0-2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ3-13-0 α.α.1-32-11-0-