Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018 - 2019
Κ16


ΑΙΑΝΤΑ
Σ ΧΙΟΥ
2017/Β
ΑΡΒΑΣΙ
ΑΚΟΣ
ΘΥΕΛΛΑ
/ΑΤΡΟΜ
ΗΤΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ/Μ
ΙΚΡΑΣΙ
ΑΤΙΚΗ
ΚΟΦΙΝΑ
Σ/ΛΕΩΝ
ΟΜΗΡΟΣ
/ΚΑΝΑΡ
ΗΣ
ΠΟΔΟΣΦ
ΑΙΡΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΧΙΟΥ 2017/ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ-9-06-0
ΘΥΕΛΛΑ/ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-0-50-3
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ/ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ-2-4
ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ-3-20-2
ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ2-0-
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ3-1-