Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016 - 2017
Β΄ Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΑΝΟΙΝ
ΟΥΣΣΙΟ
Σ
Α.Π.Ο
ΧΙΟΥ
2014
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
Κ.Ε.Α.
Σ
ΦΑΡΚΑΙ
ΝΑ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο
ΔΟΞΑ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Σ.Ι.Φ.
Ι
ΚΟΦΙΝΑ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-5-00-31-01-03-13-12-12-14-11-10-1
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ1-4-1-30-41-22-10-30-21-42-00-80-2
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ3-11-1-1-01-21-00-00-12-12-11-21-2
Α.Ο ΠΑΝΟΙΝΟΥΣΣΙΟΣ 3-15-04-1-4-12-34-20-11-05-02-24-1
Α.Π.Ο ΧΙΟΥ 20142-07-06-00-0-0-01-05-03-06-02-23-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-34-00-03-51-0-1-23-16-04-12-12-1
Κ.Ε.Α.Σ ΦΑΡΚΑΙΝΑ4-37-12-22-12-21-1-2-17-011-02-11-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ3-24-10-32-20-20-30-1-4-04-01-23-3
Π.Ο ΔΟΞΑ0-61-00-31-50-60-22-91-3-3-12-61-2
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-60-40-60-40-100-80-63-61-3-1-70-8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ4-26-01-20-11-42-23-13-17-05-0-3-2
Σ.Ι.Φ.Ι ΚΟΦΙΝΑ2-25-03-20-12-23-14-22-34-05-00-1-