Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2022-2023
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ - 16

<< ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Κ16
ΤΕΛΙΚΟΙ Κ16 >>

ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ /
ΘΥΕΛΛΑ
1
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ /
ΘΥΕΛΛΑ
2
ΑΚΑΔ.
ΚΟΦΙΝΑ
/
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ/
ΑΝΙΩΝ
ΟΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ/ΌΜΗΡ
Σ
ΠΟΔ.
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ /
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗ
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ / ΘΥΕΛΛΑ 1 5-08-15-03-12-2
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ / ΘΥΕΛΛΑ 21-12 2-51-21-81-7
ΑΚΑΔ. ΚΟΦΙΝΑ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ2-64-1 1-30-20-6
ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ/ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1-29-21-0 2-12-4
ΗΡΑΚΛΗΣ/ΌΜΗΡΟΣ1-57-16-01-3 0-1
ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ1-311-17-03-00-0