Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ 16


Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
ΑΓΙΑΞ
ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔ.
ΚΟΦΙΝΑ
/
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
ΛΕΩΝ/Β
ΟΝΤΑΔ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ/
ΒΑΡΒΑΣ
ΙΑΚΟΣ
ΠΟΔ.
ΑΚΑΔΗΜ
ΙΑ
ΧΙΟΥ /
ΚΑΛΑΜΩ
ΤΗ
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ 2-21-2
ΑΓΙΑΞ ΧΙΟΥ
ΑΚΑΔ. ΚΟΦΙΝΑ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ1-7 1-5
ΛΕΩΝ/ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ1-3 0-3
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ/ ΒΑΡΒΑΣΙΑΚΟΣ0-5
ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ / ΚΑΛΑΜΩΤΗ5-1