Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017 - 2018
1ος Όμιλος

2ος Όμιλος >>

Α.Π.Π.Σ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΘΥΜΙΑΝ
ΩΝ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙ
ΣΤΗΜΙΟ
Α.Π.Π.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ 1-0
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ0-4 0-1
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-70-5 0-10
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ