Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-8-1
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ-0-20-2
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-2-1
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ6-0-2-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ-1-1
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ1-1-1-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-1-8-0
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ1-2-
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-11-3-
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-7-