Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία


A.O
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΘΟΛΟΠΟ
ΤΑΜΙΟΥ
Α.Ε.
ΚΥΒΕΛΗ
-ΛΕΩΝ
Α.Ο
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟΧΩΡ
ΙΟΥ
Α.Ο
ΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΓΙΟ
Υ
Α.Π.Σ
ΛΑΙΛΑΠ
ΑΣ
ΛΕΙΒΑΔ
ΙΩΝ
Α.Σ
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΜ
ΑΣΙΑΣ
Α.Σ.Λ.
Σ.
ΕΝΩΣΗ
ΛΕΩΝ
ΑΦΡΟΔΙ
ΣΙΩΝ
Π.Α.Σ
ΚΛΑΣΣΙ
ΚΟ ΚΑΙ
ΜΙΝΙ
Π.Ο.
ΕΡΑΣΙΤ
ΕΧΝΗΣ
A.O ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ-2-02-21-01-31-12-18-1
Α.Ε. ΚΥΒΕΛΗ-ΛΕΩΝ1-2-0-20-40-21-30-20-4
Α.Ο ΑΤΛΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2-15-0-2-11-30-02-05-09-0
Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ6-04-0-2-12-02-10-19-0
Α.Π.Σ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ2-25-10-13-0-0-32-01-13-0
Α.Σ ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ3-01-01-1-3-01-04-14-0
Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ0-14-20-00-21-1-0-01-28-0
ΛΕΩΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ2-15-01-22-03-03-0-1-0
Π.Α.Σ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ0-16-22-12-22-30-11-3-4-0
Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ 0-82-10-70-70-50-80-40-9-